10 förslag mot våldsam och trakasserande antifeminism

I höstas samlade Nordiska ministerrådet 25 experter på högerextremism, genus och maskulinitet, nätdebatt, rasism, islamofobi och marginalisering till ett seminarium i samarbete med barn-, jämställdhets- och inkluderingsdepartementet i Norge.

Nu finns diskussionerna och slutsatserna – bland annat tio konkreta förslag på hur våldsam och trakasserande antifeminism kan motverkas – presenterade i en rapport som för första gången belyser problematiken i ett nordiskt perspektiv. Intressant är också att rapporten helt klart sammankopplar våldsam och trakasserande antifeminism och kvinnohat med högerextremism. Det är högerextremister som är de hatiska och våldsamma männen som trakasserar kvinnor på nätet. Svårare än så är det inte. Bekämpar man högerextremism bekämpar man också kvinnohatet. Rapporten heter följaktligen ”Hur motarbeta antifeminism och högerextremism”.

Rapporten, som har sammanställts av Norges resurscenter för män (Reform), pekar på vilka maskulinitetsideal och vilken kvinnosyn som finns inom extrema ideologier. Den diskuterar också förhållandet mellan antifeminism och andra former för motstånd mot det jämställda och inkluderande samhället, såsom främlingsfientlighet, islamofobi och högerextremism.

– Åtgärderna vi föreslår ska motverka antifeministiskt våld, våldshot och trakassering. Antifeminism är inte ett isolerat fenomen, den förekommer både inom rasistiska och islamofobiska och inom radikal islam, säger Are Saastad, verkställande direktör för Reform, Norges resurscenter för män, som sammanställt rapporten.

– Rapporten kommer att utgöra en viktig kunskapsbas för organisationer, institutioner, polisen och politiker som arbetar övergripande med högerextremism och antirasism, Det ska vara okej att tycka vad man vill om feminism och jämställdhet, men i ett demokratiskt samhälle måste åsikterna uttryckas i en acceptabel form, fortsätter Saastad.

Bland deltagarna på expertseminariet fanns bl.a. den svenska forskaren Mattias Gardell, som vittnade i rättegången efter terrordåden i Norge 2011, den danska terrorforskaren Anja Dalgaard-Nielsen, Shoaib Sultan, expert på extremism vid Antirasistisk Senter i Norge, den svenska journalisten och feministiska författaren Maria Sveland samt Cora Alexa Døving från Holocaustcentret i Norge.

Rapporten har 10 förslag:

 1. Gör hot och trakasserier på grund av kön straffbara
 2. Inför en tjänst för rapportering av hot och trakasserier med låg tröskel för anmälan
 3. Genomför årliga kartläggningar av antifeminism
 4. Prioritera forskning om antifeminism
 5. Se till att arbetet för jämställdhet och mot diskriminering bidrar till att utvidga maskulinitetsnormerna
 6. Vidta åtgärder för marginaliserade män och pojkar
 7. Att motarbeta antifeminism bör ingå i diskrimineringsombudens uppdrag
 8. Medierna måste ta sitt ansvar och skaffa sig kompetens för att kunna hantera extrema grupper
 9. Fortsatt samarbete över landsgränser och mellan forskare och praktiker
 10. Seminariet som ligger till grund för rapporten bör följas upp med en nordisk konferens för forskare och praktiker som arbetar mot extremism och diskriminering

Förslag ett är det mest långtgående. De innebär att man vill föra en en ny kategori brott i hatlagstiftningen, dvs hot och trakasserier på grund kommer om det går igenom att dömas hårdare än vanliga hot och trakasserier. Hot och trakasseri är förstås redan nu brottsligt så på den punkten är det ingen skillnad. Men genom att det enligt förslaget ska ingå i hatbrotten så är det meningen att straffen ska bli hårdare.

Förutom att jag anser att hatlagstiftningen i sig innebär en del problem (som vi inte ska behandla här, men som vi har skrivit om tidigare) så är förslagen inte uppseendeväckande eller problematiska.

Svensson

Intressant?
Mer: Feministiskt Perspektiv, MinisterrådetReform,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Förslaget om kartläggning och rapportering är mycket bra. Men förslag om ytterligare kriminalisering tycker jag är väldigt tveksamt. Näthat och trakasserier är redan olagligt i alla fall där det borde vara det. Det bör inte vara olagligt att skriva tykna eller rentav förolämpande kommentarer. Det som behövs är inte någon lagändring utan att polisen får politiska direktiv om att prioritera utredning av allvarliga fall av näthat.

  • Jag tror jag är överens med dig i denna fråga.

 • Pernygren

  Som sagt: hot och trakasserier är redan olagliga.
  Sen används begreppet antifeminism utan att definieras. Eller är utgångspunkten att antifeminism är liktydigt med hot och trakasserier? Och vem sätter agendan för de årliga kartläggningarna av antifeminismen? Kan inte dessa riskera att ligga obehagligt nära åsiktsregistrering?
  Och hur säkert är det, att inte kritik mot de feministiska teserna (som det finns många av) kommer att kallas antifeminism? I den senaste tidens debatt har epitetet klistrats lite hur som helst. Även på vissa feminister. Självklart har man rätt att vara antifeminist om man så skulle vilja.
  Jag har mycket svårt att tro att man kan tvinga fram jämställdhet. Bland de bra sakerna i de här förslagen ligger något som känns mycket tveksamt.

 • Pernygren

  Som sagt: hot och trakasserier är redan olagliga.
  Sen används begreppet antifeminism utan att definieras. Eller är utgångspunkten att antifeminism är liktydigt med hot och trakasserier? Och vem sätter agendan för de årliga kartläggningarna av antifeminismen? Kan inte dessa riskera att ligga obehagligt nära åsiktsregistrering?
  Och hur säkert är det, att inte kritik mot de feministiska teserna (som det finns många av) kommer att kallas antifeminism? I den senaste tidens debatt har epitetet klistrats lite hur som helst. Även på vissa feminister. Självklart har man rätt att vara antifeminist om man så skulle vilja.
  Jag har mycket svårt att tro att man kan tvinga fram jämställdhet. Bland de bra sakerna i de här förslagen ligger något som känns mycket tveksamt.

 • Pernygren

  Som sagt: hot och trakasserier är redan olagliga.
  Sen används begreppet antifeminism utan att definieras. Eller är utgångspunkten att antifeminism är liktydigt med hot och trakasserier? Och vem sätter agendan för de årliga kartläggningarna av antifeminismen? Kan inte dessa riskera att ligga obehagligt nära åsiktsregistrering?
  Och hur säkert är det, att inte kritik mot de feministiska teserna (som det finns många av) kommer att kallas antifeminism? I den senaste tidens debatt har epitetet klistrats lite hur som helst. Även på vissa feminister. Självklart har man rätt att vara antifeminist om man så skulle vilja.
  Jag har mycket svårt att tro att man kan tvinga fram jämställdhet. Bland de bra sakerna i de här förslagen ligger något som känns mycket tveksamt.

  • Jag är tveksam till hatlagstiftningen rent generellt. Den handlar delvis om åsiktsregistrering. Jag har inte heller uppfattningen att det är rimligt att man ska få hårdare straff bara för att man har ideologiska motiv för ett brott. Det fick folk efter Göteborg och det innebär ju att vi har politiskadomar och rättegångar. Vilket inte är lämpligt i en rättsstat.

   I Feministiskt Perspektiv definierar man antifeminism som att man är mot feminism. Det är precis som du beskriver problematiskt. En sådan antifeminism kan ju inte vara något problem. Man får ju ha även reaktionära åsikter. Men jag tolkar inte rapporten på samma sätt. Den handlar inte om antifeminism generellt utan bara om våldsam och trakasserande antifeminism. Det gör att man inte vill kriminalisera antifeminism, utan göra trakasserier och hot på grund av kön till hatbrott. Men tolkningen kan ju bli lite hur som helst, vilket är grundproblemet med hatbrottslagstiftningen. Därför riskerar antifeminism (som naturligtvis är en tillåten uppfattning) som helhet att kriminaliseras och det är inte bra. Att förbjuda åsikter är aldrig bra. Jag ska nog skriva en grej på det temat.

   På ett formellt plan kan vio säkert tvinga fram en viss jämställdhet. Kvotering kan fungera. Men även med 50-50 i alla styrande församlingar i ett samhälle så har ju inte jämställdhet uppnåtts för det.

 • Bo Grahn

  Extremfeminister är livsfarliga för demokratin. Att Maria Sveland är med i denna grupp är rena skämtet. Deras förslag är antidemokratiska och i en europeisk kontext helt oacceptabla.

  • Jag delar inte din uppfattning, förutom meningen om Sveland.

 • Jag noterar att det endast är radikal islam som nämns vid namn och inte de andra religionerna….. Inte så det saknas stolpskott inom kristendomen och judendomen på det här området.

  • Där har du självklart helt rätt.