Kristen & darwinist

Gud & DarwinBoktips
Gud & Darwin
Bråkenhielm & Fagerström
Verbum
ISBN: 9789152631843

Kristen & darwinist

Vi lever i biologins århundrade, och gör inte växthuseffekten slut på mänskligheten, så väntar stora naturvetenskapliga framsteg till förmån för hälsa, liv och samhälle. Inte minst utvecklas evolutionsbiologin, vilket skildras i denna lysande diskussionsbok om förhållandet mellan religion och darwinism. Där två professorer med bas i biologi respektive teologi för ”ett bioteologiskt samtal”.

De når ett slags konsensus att evolutionen är ett faktum. Men inget hindrar att man ser materians självorganiseringsförmåga och dess emergenta förmåga som nedlagda av Gud i skapelsen. Verkar rimligt, tycker jag.

Emergens är det som gör att blandningen av väte och syre blir vatten med helt nya egenskaper – ur helheten uppstår mer än delarna. Människan, kulturen, moralen och religionen kan ha uppstått ur evolutionen/biologin som nya emergenta fenomen, för att sedan komma att lyda sina egna lagar bortom dess evolutionärt materialistiska grund.

Dialogen mellan Bråkenhielm och Fagerström påminner om boken ”Egoism” där socialantropologen Hylland Eriksen diskuterar evolutionsteori och samhällsvetenskap med biologen Hessen. Men i allmänhet är det naturvetarna som sedan 60-talet stått för brobyggandet till kulturvetenskaperna. De senare har i form av samhällsvetare, humanister, kvinnosakskämpar och vänsterfolk (i sällskap med kristna högerfundamentalister) vänt dövörat till via politiskt korrekta skällsord av typ ”biologism”, ”reduktionism” och ”determinism”.

Torbjörn Fagerström sopar mattan med dessa icke-vetenskapliga blindstyren, och pläderar för en integration mellan natur- och kulturvetenskaperna, i syfte att få en helgjuten förklaring av människan, hennes beteende och samhälle. En integration av biologi och kultur som båda sidor kan bidra till och tjäna på.  Det är dags för samhällsvetarna att vakna upp ur sin ideologiska fanatism (de bör skämmas och be om ursäkt för) och ta naturvetarnas utsträckta hand.

Börja med att läsa denna bok. Det är på tiden att samhällsvetarna respekterar den rimliga naturvetenskapliga hypotesen att människans sätt att vara har evolutionära rötter _ liksom fallet är med våra forntida apmänniskoförfäder och våra nutida apsläktingar.

Att se människans natur så har inget att göra med att reducera människan till biologisk och genetisk determinism. Det handlar om att komplettera kulturella och politiska förklaringar av människan med en evolutionsmaterialistisk bas. Att inse att människan både är natur och kultur, arv och miljö, medfött och inlärt, instinkt och fri vilja.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD, Fri Tanke, Google, Forska, Leif Herngren,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements