Gedigen ”vet-historia”

Boktips
En…historik…allting
Bill Bryson
Fahrenheit

Gedigen ”vet-historia”

”En kortfattad historik över nästan allting” är en lättläst, kunskapsspäckad och humoristisk tegelsten som överskådligt och intresseväckande sammanfattar allt vad naturvetenskapen kan om världen och människan. Kosmos och Big Bang. Atomer och kvarkar. Cellen och livet. Naturen och människans utveckling. Evolution och Darwin etcetera.

Vad som förvånade mig mest var hur många osociala, egotrippade, maktlystna, äregiriga knäppgökar det fanns och finns inom forskarvärlden. Man förstår att gränsen mellan geni och galenskap är flytande. Ökad aktivitet i hjärnan och du upptäcker nya samband. Än mer aktivtet och du ser samband som inte finns.

Bra att författaren skjuter i sank det linjära deterministiska  människoöverlägsna sätt att se verkligheten som tror att evolutionens ”mening” är att nå fram till oss – ”skapelsens krona”. För livet har varken mål eller mening annat än livets överlevnad. Däremot tar inte boken tillräckligt klart avstånd från den falska kopplingen multiregionalism–rasism.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements