Rasism och intolerans kostar

Våldsbejakande högerextrema grupper kan kosta kommunen 100-tals miljoner kronor. Därför finns stora pengar att vinna på förebyggande arbete. Det visar en ny rapport som släpptes idag.

– Att arbeta förebyggande kring dessa frågor är en social investering med utomordentlig avkastning. Att inte göra det skulle i många fall kunna ses som resursslöseri, säger Ingvar Nilsson, en av rapportförfattarna.

Rapporten baseras på det förebyggande arbete med ungdomar som bedrivs genom skolorna i Kungälvs kommun sedan mordet på John Hron 1995. Kungälvsmodellen riktar sig främst till elever i högerextrema våldsbejakande grupper eller som finns gränslandet, men till även mer socialt trygga elever. Verksamheten bedrivs som en naturlig del av skolundervisningen med diskussioner kring demokrati, samexistens och värdet av ett tolerant samhälle.

– På en allmänmänsklig nivå är det bra att ett samhälle präglas av samexistens, dialog och kompromisser istället för konfrontationer och bristande tillit. Vårt mål är därför att ungdomarna inom projektet ska förändra en intolerant världsbild, menar Christer Mattsson, ansvarig för arbetet med Kungälvsmodellen i Kungälvs kommun.

Nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Lundmark har jämfört kostnaderna för Kungälvsmodellen med kostnader för vad till exempel en vit makt-gruppering kan generera. I beräkningarna ingår bland annat kostnader för fall av misshandel, rättsprocesser, svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden senare i livet m.m.

Resultatet visar att för varje krona som avsatts för förebyggande arbete har det skett en samhällsekonomisk besparing på 22 kronor, lågt räknat. Sammanlagt har Kungälvsmodellen kostat kommunen 13 miljoner kronor de senaste tolv åren. Samtidigt har samhället sparat 290 miljoner.

Under de senaste tolv åren har cirka 450 elever deltagit i projektet varav cirka 300 så kallade behovselever. Toleransprojektet där Kungälvs kommun, Teskedsorden och Stiftelsen Expo ingår verkar för att sprida modellen till fler kommuner.

Svensson/Expo

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements