Säkerhetstjänsten registrerar oskyldiga

HögkvarteretDatainspektionens granskning av Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst MUST) visar att det finns brister i hur personuppgifter hanteras i den verksamheten.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att granska hur personuppgifter hanteras i Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST). MUST har en egen lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får hanteras i verksamheten.

Den granskning som Datainspektionen nu slutfört visar att MUST registrerar personuppgifter i försvarsunderrättelseverksamheten utan att man prövar om uppgifterna är relevanta för uppdraget ifråga, vilket lagstiftningen kräver. Detta innebär att  man i praktiken kan registrera vem som helst. Det räcker med att man pratat med någon som MUST har sina ögon på. Det handlar alltså i praktiken om hemlig åsiktsregistrering där väldigt små och egentligen helt irrelevanta saker avgör om man hamnar i registret eller inte.

– Det ligger i uppdragets natur att MUST hanterar uppgifter även om personer som inte har direkt anknytning till ett visst uppdrag, men det måste finnas mekanismer som säkerställer att bara relevanta uppgifter registreras, säger Datainspektionens tf generaldirektör Hans-Olof Lindblom.

Annan kritik är att MUST inte har rutiner för att gallra personuppgifter i försvarsunderrättelse­verksamheten och att hanteringen av så kallade känsliga personuppgifter behöver stramas upp. Personer som en gång registrerats i MUST:s register i allmänhet förblir där alltså oftast för alltid. En sån ordning kan inte vara rimlig, speciellt som kriterierna för att hamna i registret verka mycket oklara och konstiga.

En del av MUST är sen gammalt ökänd för sina åsiktsregister. Det är den organisation som en gång hette Informationsbyrån (IB) men idag heter Kontoret för särskild inhämtning (KSI).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements