Israel är en cancer – antisemitism?

Israel är en cancer har en av de personer som sossen Omar Mustafa bjudit in till möten sagt. Uttalandet ifråga är inte antisemitism på något sätt. Att hävda det, som Nima Gholam Ali Pour i Malmö gör, är att blanda samman kritik mot Israel med antisemitism. Kritik mot Israel är inte antisemitism om den inte samtidigt innehåller fördomsfulla och rasistiska uttalanden om judar. Kritik mot Israel är däremot i allmänhet, men inte nödvändigtvis alltid, antisionism. Dvs kritik mot en politisk ideologi som många människor i Israel stöder och som många judar i världen stöder. Antisionism är inte antisemitism.

Det finns vad jag har kunnat se inga belägg för att Omar Mustafa själv skulle vara antisemit eller ha sagt något antisemitiskt. Däremot kan man på goda grunder hävda att Omar Mustafa bjudit in personer som är antisemiter och som regelbundet uttrycker antisemitiska åsikter. Detta är uppenbarligen inte ett okej agerande och kanske borde innebära att han kanske inte borde vara vald till suppleant i socialdemokraternas styrelse. Men det är socialdemokraternas sak att avgöra.

RFSL riktar också kritik mot socialdemokraterna för valet av Omar Mustafa. Detta för Islamiska förbundet som Mustafa är företrädare för är mot samkönade äktenskap. Det är en rimlig kritik som jag ser det. Det är knappast något som diskvalificerar Mustafa från socialdemokraternas styrelse och inte lika allvarligt som det försvar för kvinnomisshandel som den tidigare ordföranden i Islamiska förbundet, den moderate riksdagsmannen Abdirisak Waberi uttalat. Han har också varit med om att bjuda in klara antisemiter och har haft regelbundna kontakter med fundamentalistiska muslimer som förespråkar terrorism.

Fallet Waberi visar också att Willy Silberstein har fel när han påskiner att socialdemokraterna skulle vara enda partiet med antisemiter. Enda anledningen till att partiet är det enda som upprepade gånger kritiserats är snarare att Willy Silbersteins och hans gelikar har en politisk agenda som också har andra mål än att bara uppmärksamma antisemitism. Det är enda anledningen som jag kan se till att de enbart kritiserar socialdemokraterna, men inte andra partier där antisemitism regelbundet uttrycks från enskilda medlemmar eller där enskilda medlemmar har regelbundna kontakter med kända antisemiter. Partier som exempelvis moderaterna, centern och sverigdemokraterna. Det är svårt att ta Silberstein och andra som honom på allvar när man är så ensidig i sin kritik av antisemitism.

Läs också: Jag vill inte att muslimer ska makt eller inflytande.

Intressant?
Mer: NM1, NM2, NM3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements