Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet

Det cirkulerar en mängd påståenden om att Omar Mustafa och Islamiska förbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Några sådana kopplingar går inte att belägga på något sätt.

Islamiska förbundet är dock anknutna till Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE)FIOE är enligt osäkra källor knutna till Muslimska brödraskapet och till stor del finansierade av det mycket konservativa Saudiarabien. Det har dock inte gått att hitta helt trovärdiga källor vad det gäller denna information så uppgiften måste tas med en mycket stor nypa salt och betraktas med yttersta tveksamhet. Som inte bevisad.

Alltså. Det går inte att hävda en formell koppling mellan Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet som ju dessutom inte är nån av de mest extrema muslimska rörelserna:

Det finns inga formella kopplingar mellan Muslimska brödraskapet i Egypten och Islamiska förbundet där Omar Mustafa är ordförande, enligt svenska religionsexperter.

– Det ligger mer på det personliga planet, säger islamologen Christer Hedin.

[…]

– Några belägg för ett formellt medlemskap finns inte såvitt vi vet. Däremot är det så att personer som ingår i förbundet kan låta sig influeras och inspireras av individer i brödraskapet.  Men det finns flera olika tolkningar inom brödraskapet och att man kan inspireras på flera olika sätt.

– Det finns uppenbart influenser men det gäller även andra muslimska grupperingar i Sverige, säger Göran Larsson, professor i religionshistoria vid Göteborgs universitet.

[…]

Muslimska brödraskapet är starkt konservativt när gäller familjefrågor och jämställdhet, understryker Christer Hedin.

– Jag har aldrig stött på något som pekar på att det finns grupperingar inom brödraskapet som uttrycker stöd för en mindre konservativ och jämlik syn på kvinnans roll i familjen och samhället. Och inte heller någon som ger en annan syn på homosexuella och deras rättigheter, säger han.

Muslimska brödraskapet är en organisation inom vilken det finns många olika strömningar. En del mindre konservativa, en del mer konservativa. Men vad det gäller familjepolitiken så är de alla konservativa.

Det mesta tyder också på att Islamiska förbundet i Sverige är mycket konservativa vad det gäller familjepolitik och synen på homosexuella. Ett tecken på detta är att organisationen bjudit in en lång rad personer till konferenser och möten som står för en konservativ familjesyn, konservativ syn på homosexuella och som dessutom i flera fall visat sig vara uttalade antisemiter. Ett annat tecken är den dokumentsamling som Islamiska förbundet har på sin hemsida (flera mycket konservativa, rent reaktionära dokument har dock tagits bort sen kritiken mot Omar Mustafa började).

Omar Mustafa behöver inte dela alla de åsikter den organisation han är ordförande i har, men han har varit med och bjudit in de aktuella talarna. Detta har han senare sagt var fel, men frågan är om han faktiskt kan vara oense med sin organisation i en mängd centrala frågor och samtidigt vara ordförande. Det torde knappast vara möjligt. Frågan är i det läget om detta går att förena med att sitta i socialdemokraternas styrelse. Där ligger så att säga pudelns kärna.

Det märkliga är dock att inget sådant resonemang från socialdemokraternas sida har märkts av (förutom just idag, i TV:s morgonprogram). Istället har man haft mycket märkliga förklaringar och bortförklaringar till att Omar Mustafa fick lämna partistyrelsen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pingback: Var gömmer sig Stefan Löfven? | Bilderblogg.se()

  • Pingback: Varför gömmer sig Stefan Löfven? | Bilderblogg.se()

  • Börje Andersson

    Sossarna har brukat hålla rent mot både kommunister och nazister. Nu tycks de inte känna igen antisemiter när de ser dem. Eller kan det vara så illa att de ser mellan fingrarna med dem? Likheterna mellan Islamiska förbundet och liknande rörelser utomlands är ju tydliga även om formella kopplingar inte syns på ytan.

    • Det finns inga belägg på att Omar Mustafa skulle vara antisemit. Snarare tvärsom.