Argumentation för guds existens faller

Evolutionens gudBoktips
Evolutionens gud
Francis S Collins
Libris förlag
ISBN: 9789171959720

Collins argumentation faller

Francis Collins är en kristen DNA-forskare som ledde arbetet med att karlägga den mänskliga genmassan. I sina försök att försona religion och evolution/vetenskap förkastar han ateism, agnosticism, kreationism och intelligent design. Istället förordar han en gudsövervakad teistisk evolution, han vill kalla BioLogos.

Tanken är bland annat att gud intervenerade och gav de första människorna såväl gudslängtan som moral (sedelagen). Det gjorde oss unika som varelser. Mot detta kan man invända att den evolutionära forskningen har flera teorier om hur såväl religionen som moralen uppkommit rent evolutionärt och naturligt.

Som andra intelligenta djur försöker människan förstå sin omgivning för att bättre kunna överleva i den – letar orsak och verkan och subjektiva viljekrafter i det som sker (allt måste ha en orsak). Med människans växande intelligens, fantasi och symboliska förmåga kom detta meningssökande även att omfatta naturkrafterna och själva syftet med vår existens. Så föddes religionen, som även fungerade som en kraftfull förstärkare av osjälvisk gruppsolidaritet.

Våra sociala känslor och moralen (som även apor delvis har) kom i sin tur ur vår urgamla däggdjursflockinstinkt, vilket redan Darwin var inne på. De senaste 40 åren har man forskat mycket på den mänskliga altruismens (osjälviskhetens) biologiska ursprung i släktskapskänsla, samarbetsinstinkt och empatiskapande spegelneuroner.

Att Collins knappt tar upp detta gör ju att hans argumentation faller, menar jag. Själv lutar jag ändå åt att det finns någon slags gud eller kraft i universum, men att den måste hållas isär från den forskande vetenskapen. Collins försök att tråckla ihop sin tro och sin forskning övertygar inte.

Hans Norebrink

Läs mer: DN, Dagen, SVD, Orsakverkan, KT, Skånberg,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Tycknu

    Seriöst? Du ”menar” att det gör att hans argumentation faller? Ok. Och jag ”menar” att du inte ens presenterar ett motargument. Du nämner bara en mängd teorier. Hur länge är en teori giltig? Tills den har över- eller motbevisats så klart. Inte för att du menar eller tycker något.

    • Det är en recension. Ett tyckande om en bok. Inte ett tyckande om en teori eller ett debattinlägg. En recension är knappast platsen för det du efterlyser, motargument.

  • Göran

    Argumentation för Guds existens faller inte utifrån det som är skrivet. Det som är intressant om just DNA är att den innehåller instruktioner och information likt en dator som innehåller instruktioner och information. Den erfarenhet vi har av instruktioner och information är att den har ett intelligent ursprung. Varför skulle då inte den information som finns i DNA kunna ha sitt ursprung i intelligens? Om information har sin grund i meningslöshet, kan jag inte förstå hur man kan kalla det för information.