Skogen kan ge nya bränslen

Skog

Foto: Sara Gustavsson

Skogen har alltid varit och är Sveriges motsvarighet till Norges olja. Skog står för 70-80% av den svenska nettoexporten ett normalår. Under ekonomiska krisår kan skogen stå för en ännu större andel. Utöver skogsprodukter är det bara malm, mineraler och metaller som har en motsvarande position i svensk ekonomi. Det är något som man måste ta hänsyn till.

Nu har forskare på Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) kommit fram till att skogen också mer bokstavligt kan var oljan. Skogen kan användas för att framställa framtidens bränslen. Bränslen som kan ersätta bensin och diesel, bränslen som kan tillverkas istället för att man gör etanol av mat:

Slutsatserna presenteras i studien ”Biodrivmedel – nu och i framtiden”, som tagits fram av en grupp inom KVA:s energiutskott. Arbetet har letts av professor Rickard Lundin, ordförande i utskottets Norrlandsprojekt.

[…]

KVA-forskarna beskriver Sverige som ett energirikt land med tillräckliga mängder biomassa i skogen för att på sikt ersätta dagens bensin och diesel. Genom att förgasa skogsråvaran får man fram metanol (”träsprit”) som ersättning för bensin. I nästa steg i processen får man dme som ersättning för diesel.

Metanol kan låginblandas i bensin precis som sker med etanol i dag och tankas som vanligt. Högre andelar metanol, som M85 (i stället för dagens E85) kräver att bilarna anpassas för det.

Dagens satsningar på biogas anses ge endast marginella effekter, råvarubasen är helt enkelt för liten. Inte heller är dagens etanol av livsmedelsgrödor något att gå vidare med, anser rapportförfattarna.

Vid tester som genomförts av Volvo, Preem och företaget Chemrec har det konstaterats att lastbilar som körs på DME släpper ut 95% mindre kolidioxid. Rapporten från KVA visar hur metanol och DME kan tillverkas ur skogsråvara på ett vettigt sätt. SKog har SVerige alldeles tillräckligt. I ett andra steg hävdar rapporten dessutom att växthusgasen koldioxid direkt kan användas för att tillverka metanol:

Även växthusgasen koldioxid kan användas. Nobelpristagaren i kemi, George Olah har tagit fram en elegant metod som återanvänder kolet i koldioxid för att producera metanol. Naturligtvis krävs energi för att dissociera vatten, men när det finns överskott av energi (värmeverk) och när energi inte kan lagras (t.ex. överskottsel från vindkraft) är Olahs metod ett exempel på hur man inte bara kan producera ett biodrivmedel (metanol) utan också återanvända kolet i koldioxid. Industriell produktion av metanol baserad på Olahs metod sker sedan några år på Island och i Kina.

Utöver att ersätta bensin kan metanol dessutom ersätta vätgas i bränsleceller.

Det hela låter som jag ser det lovande och naturligtvis är det något som det verkar rimligt att satsa samtidigt som det satsas rejält på att minska biltrafiken genom bättre kollektivtrafik.

Intressant?
Media: DN1, 2, EffektM,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Är det skalbart? Hur stor del av den svenska skogstillväxten skulle detta drivmedel ta i anspråk? Blir det några träd över till sågverken och andra träindustrier om skogen istället skall omvandlas till bränsle?

    • Jo det är just de frågorna man måste ställa sig. Det finns en massa problem och kanske är det så att vi behöver skogen till annat. En minskning vat bränslebehovet för transporter är fortfarande den viktigaste vägen att gå.

  • Just DME har lång väg kvar – än så länge har ingen lyckats förgasa skogsråvara med något lyckat resultat, och Svensk och Finsk skogsråvara är heller inte mycket nog för att biltillverkarna ska ta fram motorer – och så länge Ryssland har olja och Kanada tjärsand lär de inte göra dme. Volvo vill göra dme-bilar – i första hand för kinesisk kolbaserad dme – men då är vi ur askan i elden. DME är teoretiskt väldigt bra – men det är inte alltid det teoretiskt bästa som slår – tänk på Betamax och VHS, eller varför 99 % av alla datoranvändare använder M$-produkter.

    Dissa heller inte etanolen – det finns åtminstone 12 miljoner ha övergiven åkermark i EU. Det räcker till etanol + biogas åt 56 miljoner bilar.

    • Jag förstår att det inte är färdigt än, att det är lång väg kvar och att det finns en massa problem. Det viktigaste som jag ser det är ändå att minska behovet av bränsle för transporter.