Darwinrapport

Arvet från DarwinBoktips
Birgitta Forsman
Arvet från Darwin
Fri Tanke Förlag

Darwinrapport

Som sig borde snubblade evolutionsböckerna över varandra under Darwinåret och bokhandlarna gjorde specialreklam. ”Arvet från Darwin – Religion, människa, moral” (från ateistanknutna förlaget Fri Tanke) tar upp evolutionärt flockdjursbeteende bakom moral, altruism och religion. Samtidigt betonar man att det finns en såväl positiv som negativ sida till detta (snälla inåt, stygga utåt). Men boken är mycket bredare än titeln. Den tar upp Darwin, utvecklingslärans förändringar och aktuella diskussioner. Det är lättläst och kunnigt, och absolut en bra bok att börja med för den som vill veta mer om den explosiva utvecklingen inom den evolutionära forskningen.

Hans Norebrink

Läs mer: NT, NM, DN, Kulturen, Goodreads, SR1, 2, ICA-K, Funderingar, Bertils kommentarer,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements