Orsakar camorrans sopor sjukdomar?

I höstas började Högdalens värmeverk ta emot sopor från Neapel. Den italienska camorran (den organiserade brottsligheten i Neapelområdet) har tjänat grova pengar på att ta hand om sophanteringen i Neapel, särskilt som de bara har dumpat soporna i naturen runt Neapel. Inte bara Neapels sopor har man dumpat utan man har tagit hand om miljöfarligt avfall från andra håll också. Från andra länder och från kemisk industri i andra delar av Italien. Har camorran inte dumpat det i Neapels omgivningar har man dumpat det i olika afrikanska länder, exempelvis Somalia och i havet utanför Somalia.

Men enligt cheferna på Fortum var det ingen risk med soporna, trots att de härstammar från maffian. De kom ju med en innehållsdeklaration.

– Det är mycket noggrant kontrollerat. Dels på plats och det finns en utförlig deklaration om vad avfallet består av. Och vi kommer också att kontrollera avfallet när det kommer hit till Stockholm och få bekräftat att det är så, säger informationschefen på Fortum.

42 personer på Högdalens sopförbränningsanläggning har sen man började ta emot sopor från camorrans Neapel insjuknat med klåda, värmeutslag och feber. Det är inte utan att man kan tro att det finns  ett viss samband.

– Vi har tagit in experter för att utreda det här. Vi har läkare inkopplade och institutet för miljömedicin vid Karolinska, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum värme.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om 

Advertisements