Flyktingar är inte nåt problem för Sverige

Av invandringen till Sverige så står flyktingar för mellan 10 och 20%. Huvuddelen av invandringen till Sverige handlar om arbetskraftsinvandring, dels sådan som syns i statistiken som arbetskraftsinvandring, dels uppehållsrätter för EU-medborgare i enlighet med EES-avtalet. Till detta kommer anhöriginvandring som främst handlar om svenska mäns fruimport från Thailand och Östeuropa utanför EU. Anhöriginvandringen omfattar också anhöriga till flyktingar. Även en del av uppehållsrätterna handlar om anhöriginvandring liksom invandringen från andra rika västländer (exempelvis USA).

Att fler flyktingar skulle vara på väg från Syrien är därför inget större problem för Sverige. Visserligen krävs det anläggningar att ta emot flyktingar i och det är en kraftig bostadsbrist i landet. Men det har knappast nåt med flyktingarna att göra och man kan inte låta bli att hjälpa bara för att situationen inte är idealisk. Det är inte den restriktiva flyktingpolitiken som är problemet med invandring till Sverige, utom på ett sätt, att den är restriktiv och inte tillräckligt human och mänsklig.

Det egentliga problemet med invandring till Sverige är den låglönedumpning som följt med den i praktiken oreglerade arbetskraftsinvandringen. Denna har blivit en del av arbetsgivarnas och regeringens politik för att försämra arbetares rättigheter, skapa större klyftor i samhället och utstå split och söndring i arbetarklassen.

Därför betyder en ändrar politik inom vad det gäller flyktingar mycket lite för invandringen till Sverige. Och nåt omfattande inflöde av flyktingar finns faktiskt inte. Detta även om antalet flyktingar som kommer hit är större än det antal som tillåts stanna i landet. Väldigt många utvisas ju faktiskt och får inget uppehållstillstånd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Hakro807

    /*Felaktiga faktapåståenden, borttagan*/ #AS

    Huruvida det är ett problem vi måste acceptera som kopplad till flyktinghanteringen är en annan femma. Låt oss jämföra det med handikappade. Ingen skulle påstå att en handikappad inte innebär en kostnad för samhället. Däremot är vi alla överens om att det är en kostnad som vi bör ta av humana skäl.

    Och vad gäller anhöriginvandringen är du inte helt ärlig. 2012 gavs 23000 uppehållstillstånd till anhöriga, mindre än en av tio kom från Thailand. /*felaktiga faktapåståenden, borttagna*/ #AS

    Däremot håller jag med dig om att arbetskraftsinvandringen fått ett genomslag på arbetsmarknaden. Men det torde ju vara föga förvånande för någon.