Egoism och osjälviskhet

Den generösa människanBoktips
Den generösa människan
Tor Nörretranders
Bookhouse Publishing
ISBN: 9789189388161

Egoism och osjälviskhet

Med rätta har vänstern kritiserats för att förneka att egoism är en del av människans natur. Men lika gärna kan man kritisera högern för dess vägran att inse att människan även är en solidarisk och hjälpsam samhällsvarelse. Att det är på det här sättet påvisas i den snabbt växande vetenskapsgrenen evolutionspsykologi.

I ”Den generösa människan” ges en snabb och bra översikt över de evolutionärt grundade psykologiska teorierna om människans medfödda kollektiva natur. Släktskapsaltruism (hjälp dem du delar gener med). Ömsesidighetsaltruism (klia min rygg så kliar jag din). Sexuell selektion (uppträd snällt mot andra får du en image som lockar till sig tjejer).

Den senare teorin anser jag alltför överdriven i boken (behöver förresten inte kvinnor vara goda för att locka män?). Men hur som helst så visar de evolutionära psykologerna att vi människor av olika anledningar har en flockinstinkt som styr oss till ett socialt beteeende. Och ändå kallar en del inom vänstern detta glada budskap för ”reaktionär biologism”…

Hans Norebrink

Läs mer: Hammarbykyrkan, Tour D’Afrique, Google, EX, Knuff,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements