Om biologisk mångfald

ArtrikedomarBoktips
Artrikedomar
Vetenskapsakademien
Atlantis

Om biologisk mångfald

”Mänskligheten står på tröskeln till en ny våg av biologiska upptäcktsfärder, där läkemedelsindustrin och andra högteknologiska företag ger sig ut för att utforska och nyttja jordens biologiska mångfald. Det är ett äventyr som väcker både förhoppningar och farhågor.” Det skriver Vetenskapsakademien i sin lilla skrift ”Artrikedomar” ur serien ”Människan och den nya biologin”.

Den vetenskapliga kartläggningen av den biologiska mångfalden görs idag även med modern DNA-teknik. ”Artrikedomar” ger en inblick i den globala artmångfalden, samt tar upp diskussioner kring artutrotning, genetisk erosion, fragmentering av ekosystem, och de ”prioriteringar vi ställs inför i takt med att konkurrensen om utrymmet på jorden hårdnar.”

Man påpekar att 2000-talets början kunskapsmässigt kommer att domineras av biologi, på samma sätt som 1900-talets början dominerades av fysik.

Viktiga frågor. Nya kunskaper. Hur många vet exempelvis att teorin om att livet uppkom i grunda vattensamlingar håller på att ersättas med tanken att livet uppstod under högt tryck, djupt inne i jordens innandöme (jämför med Gaiatanken, jorden som en levande organism)? Och har verkligen allt liv rätt att existera? Även flugan oxstynget som äter sig feta under huden på nötkreatur? Eller flugan fårstynget vars larver kan kalasa på fårets hjärna? Dessa djur är utrotade från Sverige – bör vi nu återinföra dem i den biologiska mångfaldens namn? NEJ!

Men undantag som dessa hindrar inte huvudregeln. Som expertgruppen bakom boken slutkommentarer: ”människan genom sitt intensiva nyttjande av de flesta ekosystem på jorden och i sin egenskap av moraliskt agerande varelse är såväl ett av upphoven till den pågående utarmningen av biodiversiteten som den som inför kommande generationer måste ta ansvar för att bevara, förvalta, och i möjligaste mån återställa biodiversiteten”.

Hans Norebrink

Läs mer: FoF, Callicera, SNF,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements