Allt färre döms till fängelse – bra utveckling

BråUnder 2012 fattades 130 000 lagföringsbeslut (se nedan), vilket är en minskning med 5 procent jämfört med året innan. Särskilt minskade åtalsunderlåtelser (10 procent) jämfört med 2011. Även fängelsedomar fortsätter att minska. Det framgår av den officiella lagföringsstatistiken som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Samtidigt publiceras officiell statistik över kriminalvård och återfall i brott.

Total strafftid för narkotikabrott minskar

Under 2012 fattades 12 100 domslut om fängelse. Det är en minskning med 4 procent jämfört med 2011 och innebär att antalet fängelsedomar nu är på samma nivå som under 1970-talets mitt. Under de senaste tio åren har även den totalt utdömda strafftiden (straffmassan) för de brott där fängelse döms ut omfördelats, främst så att den minskat för narkotikabrotten, från 24 procent 2003 till 14 procent 2012.

– Minskningen hänger troligen samman med ett antal prejudicerade domar i Högsta domstolen under senare år, där domstolen beslutat att ta större hänsyn till gärningen i förhållande till mängden narkotika än tidigare, säger Charlotta Lindström, statistiker på Brå.

Det är helt rimligt att de domarna för narkotikabrott blir kortare och midlare. Narkotikabrott är i allmänhet inte ett lika allvarligt brott som exempelvis en våldtäkt eller en misshandel. Ofta blir man ändå dömd till ett längre straff för narkotikabrott.

Färre på anstalt de senaste tio åren

Under 2012 togs 9 500 personer in på anstalt, vilket är en marginell ökning jämfört med 2011. Nivån är ändå 11 procent lägre än för tio år sedan, år 2003, då 10 700 personer togs in på anstalt. Av de 9 500 personer som 2012 togs in på kriminalvårdsanstalt, hade en majoritet (57 procent) dömts för tillgrepps-, narkotika- eller trafikbrott som huvudbrott.

Att färre döms till fängelse är en bra utveckling. Ingen människa blir bättre av att sitta i fängelse. Det handlar om förvaring och i själva verket blir många brottslingar värre av att sitta i fängelse. I jämförelse med vård så innebär fängelse också en högre återfallsrisk.

Få återfall efter vård – fler efter fängelse

Enligt den slutliga statistiken över återfall i brott återföll två femtedelar (40 %) i nytt lagfört brott inom tre år efter ingångshändelsen (t.ex. frigivning, utskrivning eller avslutad intensiv­övervakning). Andelen återfall i brott har legat på en stabil nivå under en längre tid. Den har i stort varit densamma under hela perioden 2003–2010. Detta framgår av den preliminära statistiken för 2010, där andelen återfall inom ett år uppgick till 25 procent.

– För första gången kan vi även redovisa preliminär statistik över återfall i brott efter utskrivning från rättspsykiatrisk vård, säger Henrik Hellborg, statistiker på Brå. Den visar att 9 procent av dem som skrevs ut under 2010, återföll i brott inom ett år.

Fakta

Lagföringsbeslut avser domslut, åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller strafföreläggande (att den misstänkta personen erkänner brottet och godkänner ett strafföreläggande).

Statistiken över återfall i brott mäter återfall i nya lagförda brott utifrån samtliga ingångs­händelser ett visst kalenderår. Uppföljningstiden är tre år för den slutliga och ett år för den preliminära statistiken.

Ingångshändelse avser frigivningar från anstalt, utskrivningar från sluten ungdomsvård, avslutade intensivövervakningar med fotboja eller lagföringar (domslut och åklagarbeslut) som omfattar andra ej frihetsberövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst).

Svensson/Brå

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements