De allt skötsammare ungdomarna

Ungdomar i Sverige blir allt skötsammare och ordentligare. Tobaksbruket minskar, alkoholkonsumtionen minskar och väldigt få använder droger. Att tobaksbruket minskar framgår av en rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) som också slår fast vissa saker som man kanske inte hade behövt en undersökning för att förstå eller veta. Barn till föräldrar som röker röker i större utsträckning än andra ungdomar.

I jämförelse med min generation så har rökningen i årskurs 9 mer än halverats. När jag gick i nian rökte 41% av pojkarna och 47% av flickorna. Idag är det endast 17% av pojkarna och 23,5% av flickorna. En positiv utveckling måste man säga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
 • Clara Henriksson

  Hej Anders!

  Roligt att du kommenterar rapporten! Varje år genomför vi på CAN en undersökning om droganvändning bland skoelever ur vilken en ocean av frågor och samband kan studeras och lyftas fram. Håller med dig om att vi inte behöver särskilda undersökningar för att själva förstå eller veta vissa saker – de samband som lyfts fram i rapporten har dessutom konstaterats ”vetenskapligt” redan för länge sedan – dock behöver vi ibland påminnas och ofta finns det ett behov av ytterligare/förstärkande – och dessutom uppdaterat underlag (utöver vår egen uppfattning) för att kunna besluta om – och utforma, preventiva satsningar, varför vi tycker det är viktigt att befästa/förkasta sådana samband med hjälp av de data som vi redan har. Håller också med dig om att det (ur såväl ett humanitärt som samhällsekonomiskt perspektiv) är väldigt glädjande att nivåerna är de lägsta som uppmäts på 40 år och hoppas på att denna positiva utveckling kan fortgå.

  Vänliga hälsningar

  Clara Henriksson, utredare,CAN

  • Tack för kommentaren. Jag följer och kommenterar drogfrågor regelbundet. Utan alkohol skulle samhället vara mycket fredligare, trevligare och bättre. SÅ mycket är klart. Tobak kan jag överhuvudtaget inte s någon mening eller nytta med. Man blir ju inte ens berusad.