Hårda domar i svartkontraktshärva

Göteborgs tingsrätt meddelade dom den 24 maj i Göteborgs första rättegång om försäljning av hyreskontrakt. Två män hade under 3-4 års tid sålt kontrakt till några av Göteborgs mest exklusiva adresser i centrala Göteborg. Männen dömdes av Göteborgs tingsrätt till fängelse samt näringsförbud.

–  Jag är nöjd med att denna typ av svårutredda brott leder till fällande dom eftersom det är en markering till hyresvärdar och hyresgäster att försäljning av hyreskontrakt inte är riskfritt, säger Jim Westerberg, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Tingsrätten dömde männen till fängelse, dels 1 år 8 månader för grovt brott mot jordabalken (den s.k. hyreslagen) och för bokföringsbrott i tre fall och dels 1 år 6 månader för grovt brott mot jordabalken. Männen döms också för att ha förmedlat och mottagit ersättning om 1,3 miljoner (sju lägenheter) respektive 1,9 miljoner kronor (nio lägenheter).  En av männen åläggs dessutom näringsförbud under tre år. Männen döms också att återbetala ersättning till de köpare som väckt talan om skadestånd, belopp på 545 000 kronor respektive 405 000 kronor.

Tingsrätten ogillar dock åtalet mot en kvinna som tjänstgjorde på ett förvaltningsbolag vilken försedde de två huvudmännen med lägenhetskontrakt.

Åklagare Jim Westerberg menar att domen är synnerligen ovanlig, trots att försäljning av kontrakt är vanligt förekommande.

–  Det finns få domar avseende försäljning eller förmedling av lägenhetskontrakt eftersom incitamenten är svaga för att anmäla då den som köpt lägenhetskontraktet kan bli av med sitt kontrakt och säljaren kan dömas till hårda straff, vilket denna dom visar. Det är också glädjande att tingsrätten i detta fall utnyttjat straffskalan (max två års fängelse) för aktuellt brott vilket visar allvaret i gärningarna, avslutar Jim Westerberg.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements