Freud en bluff?

Den okände FreudBoknytt
Den okände Freud
Eric Danielsen
Studentlitteratur
ISBN: 9789144039497

Freud en bluff?

Jag, som de flesta människor, är ingen expert på Freud. Men ett grundläggande freudianskt tänkande ingår i allmänbildningen, som en del av den västerländska kulturen. Hur har då psykoanalysens fader fått sin idolstatus, undrar man under mästarens avklädning i ”Den okände Freud”. Fram träder såväl vetenskaplig oärlighet och sloppighet, som manipulation, sekterism, hämndgirighet, elitism, uppblåsthet, äregirighet, otrohet, fantiserande, människoförakt, intolerans, sexfixering, hänsynslöshet, halvljugande etcetera.

En del forskare försöker idag sammansmälta Darwin och Freud (som Christopher Badcock i ”Psychodarwinism”). Och visst hade Freud i grunden en biologisk människosyn – men en negativ sådan fokuserad på aggression, sexutlevande och maktunderordning. Till skillnad från modern darwinistisk evolutionspsykologi, som även betonar människans inneboende godhet och socialitet.

Hans Norebrink

Läs mer: VoF, Google, LT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements