Darwin still going strong

om-arternas-uppkomst_kartonnageBoktips
Om arternas uppkomst
Charles Darwin
Natur och Kultur

Darwin still going strong

Darwins teori (idag fakta) är enkel. Det föds fler liv än det finns resurser till. Därför överlever och fortplantar sig i första hand de bäst anpassade (inte ”de starkaste” vilket är en felöversättning), exempelvis de som är bäst på samarbete. Dessa för sina anlag vidare och gradvis förändras livsformerna i interaktion med miljö, inklusive samhällsmiljön.

Det är ändå intressant att läsa Darwins väldokumenterade och revolutionerande klassiker i ämnet, nu i ny upplaga; ”Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron”. En titel som tyvärr inspirerat socialdarwinister, rasister och nazister, men som inte var Darwins inställning.

Darwin undvek i denna bok att koppla människan till evolutionen eftersom ämnet ”är så omgivet av fördomar”. Han nämner dock att ”Psykologin kommer att byggas på en ny grundval, nödvändigheten att varje psykisk kraft och förmåga förvärvas gradvis. Ljus kommer äntligen att spridas över människans egen uppkomst och hennes historia”.

Detta har besannats då evolutionspsykologi är ett sedan några årtionden växande akademiskt ämne (i de anglosaxiska länderna). Dock fördömt av just fördomsfulla samhällsvetare, socialister och feminister – inte minst i Sverige. En inställning som kommenteras förtjänstfullt i Nils Uddenbergs alldeles utmärkta förord.

Hans Norebrink

Läs mer: AoV, AoH, VoF, SR, Google, VH, PH, DN, SO Lindgren, Historiebloggen, SVD, Axess,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Viktualiebrodern

    Intressant är att Darwin använde uttrycket ”natural selection”, men när det uppfattades som att han trodde på något som aktivt *valde*, tog han istället till sig Herbert Spencers ”survival of the fittest”, som ju då lett till ännu värre missförstånd.