Naturliga orsaker till översvämningarna i Europa?

Det har regnat mycket i centraleuropa. Det är ett naturligt fenomen som sannolikt delvis kan ha onaturliga orsaker. Människans aktivitet är med all sannolikhet orsak till en hastig uppvärmning av jorden. ett kan i sin tur orsak förändrade klimatmönster och mer regn på vissa håll.

Människans aktiviteter genom århundraden har också utplånat många mossar, myrar, kärr och träskmarker. Sådana våtområden fungerar som reservoarer för vatten. De jämnar ut flöden i bäckar, åar, älvar och floder. På det sättet förhindras kraftiga översvämningar. När våtmarker dikas ut, byggs över, fylls igen osv så innebär det en större känslighet för stora regnmängder och fler översvämningar. Också en naturlig orsak till fler översvämningar med en onaturlig bakgrund.

Dessutom gillar människor vatten. Något som har betytt att det byggs allt närmare vattenkanter, såväl kring sjöar som invid floder och vid havskuster. Något som betyder att konsekvensen av översvämningar blir värre. Fler människor och byggnader återfinns helt enkelt inom låglänta områden.

Människan planerar som om naturen inte fanns. Självklart kommer detta att slå tillbaka mot människor och mänskliga aktiviteter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements