Ger vårdgarantin sämre vård?

Kanske inte, men den ger inte kortare väntetider heller. Vad vårdgarantin ihop md kömiljarden från den borgerliga regeringen gör är istället att det inbjuder till manipulationer av vårdkön i avsikt att få del av alla pengarna:

Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund, är mycket kritisk till hur vårdgarantin och den så kallade kömiljarden fungerar i praktiken. Ambitionerna är det inget fel på, menar hon, men reformerna har skapat en kultur där korta väntetider är viktigare än att patienterna får vård efter behov.

– Det är etiskt och medicinskt allvarligt om inte patienter med störst behov går först. Då sätter man hälso- och sjukvårdslagen ur spel. Det är de sjuka äldre, multisjuka och alla kroniker som drabbas. Det är stora grupper, säkert hundratusenstals patienter som trängs undan, säger Marie Wedin.

Peter Carlin, 56 år från Västerås, är också säker på att landsting sätter i system att bolla runt patienterna med olika utredningar och återbesök för att besluta om en behandling först när man vet att man klarar vårdgarantins gränser. Allt för att, enligt honom, fuska till sig pengar från bonusmiljarden som ges till landsting som uppfyller garantin. Sitt eget fall har han nu anmält till Socialstyrelsen.

Den nämnde Peter Carlin är just en sådan patient som hamnat i kläm på grund av vårdgarantin. Vårdgarantin innebär inte kortare köer i praktiken. Det innebär inte effektivare vård. Alltså verkar den helt meningslös och kanske också farlig för vissa grupper i samhället. Lättbehandlade gynnas troligen av vårdgarantin, medan svårbehandlade missgynnas. Den senare gruppen har ofta allvarliga sjukdomar och är fattigare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements