Förstörd järnväg och privata vägar

VägEn rapport från ESO som går ut på att förstöra den svenska järnvägen ännu mer än vad som redan gjorts presenteras idag i SVD. Förslagen vad det gäller järnvägen är att den ska stycka upp ännu mer än vad som skett. Regioner ska bli ansvariga för själva banorna enligt rapporten. Detta innebär ju ännu mer uppdelning av ansvaret och större brist på helhetssyn. Man vill alltså öka de problem som redan idag är järnvägens centrala problem och som lett till huvuddelen av de problem med ineffektivitet och förseningar som järnvägen har. Man kan inte lösa problem genom mer av samma medicin som lett till problemen.

Förslaget tar också upp vägarna. Ansvaret för dem vill man också stycka upp. Kommunerna borde ta snavar menar rapporten. Redan idag är det så att kommuner har ansvar för delar av vägnätet. Dessa vägar och gator är i allmänhet i sämre skick än det statliga vägnätet. Förslaget föreslår alltså en försämring av det statliga vägnätet genom att kommunalisera det. Istället vill man införa privata vägar med vägavgifter så som det är i delar av USA och i Frankrike. Kvarvarande statliga vägar, dvs i huvudsak motorvägsnätet, vill man nämligen privatisera. Bra vägar till de som kan betala och dåliga vägar till resten tycks vara den bärande idén.

Kommuner och regioner/län i Sverige har ofta dålig ekonomi. I ett sånt läge hamnar underhåll av vägar och järnvägar i strykklass. ESO-rapportens förslag innebär alltså sämre vägar, sämre järnvägssystem, fina vägar till de med pengar och dåliga vägar till andra.  Det är helt enkelt usla förslag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements