Vetenskapligt om lyckan

LyckoformelnBoktips
Lyckoformeln
Stefan Klein
Natur och Kultur

Vetenskapligt om lyckan

Lyckoformeln – Vad vetenskapen kan lära oss om lycka” är en bred och läsvärd populärvetenskaplig bok om ett ämne som intresserar alla. Och det glada budskapet är att vi själva kan förändra vår plastiska hjärna och bli lyckligare. Följande strategier ger glädje och lust; fysisk aktivitet, sex, övriga aktiviteter, måluppsättning, ett vaket sinne, kontroll av vrede och sorg, nyheter, makt över sitt liv, demokrati.

Viktigast av allt för lycka är andra människor; relationer, vänskap, kärlek. Det om något visar att vi av evolutionen skapats som sociala flockdjur. Därför gör samhällsanda, social omfördelning, solidaritet, rättvisa, social tillit och gemenskap oss lyckliga.

Den nyliberala marknadsfundamentalismen egoindividualistiska tes att pengar är lycka får inte stöd av vetenskapen. Samhällsutvecklingen går alltså åt fel håll. Ändå skäller en del socialister på ”reaktionär biologisk reduktionism” – trots att vänstern kan söka stöd i en evolutionärt materialistisk syn på människan.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD, Ulrika Gabriel, Google, EwaCarin, Snart rynkig, Knuff, ArbB,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements