Grundlagsskydd för webbsajter – är inte kommentarssystem en egen databas?

En hovrättsdom har fastslagit att om kommentarer på en nyhetssajt inte är grundlagskyddade så är inte någon del av nyhetssajten grundlagsskyddad. De utgör då nämligen delar samma databas enligt Göta hovrätt.

En modererad kommentar är ansvarig utgivare ansvarig för medan en omodererad är den som skrivit kommentaren ansvarig för. Det betyder att sajter med utgivningsbevis och ansvarig utgivare har försökt skydda sig genom att ha omodererade kommentarer. Något jag tycker är konstigt. Ett villkor för mitt utgivningsbevis är att jag modererar kommentarerna.

Att inte ha utgivningsbevis och ansvarig utgivare innebär individuellt ansvar för det som skrivs oavsett hur man modererar. Nu menar att Göta hovrätt att detsamma gäller så fort en sajt har omodererade kommentarer. Hela innehållet blir då att betrakta som utan grundlagsskydd:

Med hovrättspresidenten i täten beslutade hovrätten att undanröja tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisa målet till tingsrätten. Hovrätten delade tingsrättens uppfattning att nyhetsbloggen ”drivs av en redaktion för periodisk tidskrift och att innehållet därför på den grunden kan omfattas av grundlagsskyddet i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen”. Emellertid fanns det möjlighet för kommentatorer att få kommentarer publicerade i anslutning till det redaktionella materialet, så ”[d]et är alltså klart att innehållet på webbplatsen kan ändras även av andra än de som driver verksamheten”. Vid bedömningen huruvida kommentarerna utgör en egen databas, konstaterar hovrätten att Yttrandefrihetskommittén (YFK) framfört att den nuvarande regleringen kan ”uppfattas som att grundlagsskyddet för hela databasen faller bort om någon del av den kan påverkas av någon annan än den som driver verksamheten”, varför YFK föreslog en lagändring. ”Syftet med den föreslagna ändringen är, enligt kommittén, att klargöra att grundlagsskyddet inte faller bort för hela databasen bara för att den i vissa delar innehåller material som kan påverkas av någon annan än den som driver verksamheten”. Se SOU 2012:55, s 25 f och 630.

[…]

Huvudsaken för hovrätten förefaller ha varit att någon annan än redaktionen kunde påverka bloggens innehåll – inte kommentarfältets utseende. På den ifrågavarande bloggen framgick det tydligt att redaktionen inte förhandsgranskade kommentarerna utan ansåg att kommentatorerna ansvarade för sina egna inlägg, men detta påverkade uppenbarligen inte hovrätten. Inte heller den bård som var inbyggd i bloggverktyget spelade någon roll. Vid användning av Disqus eller i bloggverktyg inbyggda kommenteringssystem, ser kommentarerna i regel likadana ut oavsett om de har förhandsgranskats eller inte (jfr Medievärlden 1 och se även 2). Man kan alltså inte se på en kommentar om den är förhandsmodererad eller ej, och läsarna kan, enligt min mening, inte förväntas läsa några finstilta ”disclaimers” angående ansvaret för kommentarerna. Det rimligaste sättet att tolka ordet ”databas” är att samma webbsida inte innehåller flera databaser.  I ett beslut 2004-01-19 i ärende 1192/2003 konstaterade Radio- och TV-verket att ”något som publiceras i en s.k. ram normalt s[e]tt inte [kan] skiljas från det som publiceras i andra ramar på samma webbsida”, och rekommenderade ”att omodererade tjänster öppnas upp i ett eget fönster”. Denna rekommendation framstår, med hänsyn till hovrättens beslut, alltjämt som vederhäftig.

Konsekvensen av hovrättens beslut torde vara att även större mediewebbplatser där kommentarfälten är fria, inte kan betraktas som grundlagsskyddade enligt 1:9 YGL. Detta kan förstås vara förödande för massmedierna, men det bästa sättet att råda bot på situationen är rimligen att förhandsgranska samtliga kommentarer i samtliga grundlagsskyddade medier (eller ta bort möjligheten att kommentera). Då står det också klart vem som ansvarar för allt tillgängligt innehåll, och devisen om frihet under ansvar förblir inte en chimär.

När man som jag använder Disqus så är kommentarerna rent faktiskt inte lagrade i samma databas som inläggen. Detta bryr sig troligen inte hovrätten om. Vilket man kan tycka är lite konstigt, men kanske ändå rimligt. Den som skriver en kommentar på min blogg har ju ingen aning om att kommentarerna lagras nån annan stans än inläggen på bloggen. I mitt fall spelar det ingen roll då jag modererar alla kommentarer. Det är ju villkoret för att jag ska kunna ha ett utgivningsbevis:

– en webbtidning som sökt frivilligt skydd, får INTE innehålla information som har publicerats utan godkännande från redaktionen; sådant material omfattas inte av grundlagen, och förekommer det innebär detta att utgivningsbeviset kan dras tillbaka. Alltså MÅSTE kommentarer på sådana webbtidningar vara förhandsmodererade.

Jag har ju dessutom en mycket hård och restriktiv kommentarspolicy som kan läsas i mina kommentarsregler.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements