Fängelsedom i Handelsbankhärva

Nacka tingsrätt har i dag meddelat dom mot en f.d. kontorschef i Handelsbanken och fem ytterligare åtalade. Den f.d. bankchefen dömdes för 36 fall av trolöshet mot huvudman, grovt brott, till fängelse i två år och sex månader. Ytterligare två personer dömdes i huvudsak för anstiftan av del av brottsligheten. Resterande tre frikändes.

Enligt åklagaren hade den huvudtilltalade f.d. bankchefen lånat ut sammanlagt 105 milj. kr år 2010 och 2011 mot lånat ut sammanlagt 105 milj. kr år 2010 och 2011 falska säkerheter i form av bostadsrätter, vilket lett till en slutlig skada för banken på 75 milj. kr. De övriga fem tilltalade hade medverkat till brottsligheten på olika sätt genom att bl.a. uppta lån eller genom att tillhandahålla bolag och privatpersoner som s.k. målvakter. Målvakterna fick stå som låntagare på pappret medan pengarna gick någon annanstans, huvudsakligen till en grupp företag med bas i Hälsingland som ägdes av en barndomsvän till bankchefen. Syftet med lånen var att företagen skulle undvika konkurs och tanken var hela tiden att lånen skulle betalas tillbaka.

Den 45-årige f.d. bankchefen och den 47-årige medåtalade barndomsvännen till bankchefen har erkänt att det var fråga om lån utan säkerhet och de dömdes, med ett undantag, i enlighet med åtalet för 36 respektive 24 brott. Den medåtalade ansågs ha förmått den f.d. bankchefen till brott. Båda dömdes till fängelse i två år och sex månader. Bankchefen fick straffet kortat med hänsyn till att han förlorat arbetet.

Ytterligare en medåtalad befanns skyldig till elva fall av anstiftan av trolöshet mot huvudman. Den f.d. bankchefen är skyldig att betala skadestånd till banken med 68 milj. kr och de två övriga blir solidariskt betalningsansvariga med 41 milj. kr respektive 26 milj. kr.

Två av de övriga tilltalade hade en mindre framträdande roll och enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att de var införstådda med den brottsliga verksamheten. När det gäller den sjätte tilltalade fann tingsrätten inte bevisat att det saknades säkerhet för det lånet.

Svensson/Domstolsverket

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements