Vetenskap med social demens

Hur går det till inom vetenskapenBoktips
Hur går det till inom vetenskapen?
Sören Halldén
Thales
ISBN: 978-91-7235-059-5

Vetenskap med social demens

Forskare är inte mer än människor med de fel och brister det innebär. Det framgår tydligt i filosofiprofessor Sören Halldéns intressanta och avslöjande betraktelse av universitetsvärlden. Även det akademiska livet innehåller oförnuft, maktkamp, fåfänga, konkurrens, grupptryck, auktoritetstro, ordjargong, modetrender, opportunism, karriärism, statusjakt, hierarki, tystnad, anpassning, mobbning, undfallenhet, girighet, revirkamp, ideologisering, politisk korrekthet, samt kollektiv hysteri eller ”social demens”.

Detta är förstås allvarliga problem för forskningskvalitén. Men det betyder inte att man ska resignera. Objektivitet och sanningsökande var, är och förblir ett vetenskapligt ideal. Sören Halldén sopar mattan med flummiga socialkonstruktivistiska postmodernister som relativiserar sanningen. Han till och med antyder att vissa ”postmänniskor” kan ha en störd verklighetsuppfattning.

Mycket av det Sören Halldén kritiserar bland de egna handlar om negativa kollektiva relationsprocesser som förvrider forskningsinriktningen. Han jämför med liknande gruppfenomen inom den övriga djurvärlden. För att förstå sina forskarkollegor använder han alltså en slags intressant allmänmänsklig evolutionssocialpsykologisk ansats. Mycket trovärdigt och allmängiltigt.

Hans Norebrink

Mer: SR, SVD, VoF, Google, DN, HD, AB, FoF, Essetter, Brogren,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements