En gång i tiden gick Roslagsbanan till Uppsala

RoslagsbananNågra politiker och dessutom ett antal företrädare för kommersiella intressen kring Arlanda flygplats har idag skrivit en debattartikel i SVD där de föreslår en utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda:

Vi människor väljer det alternativ som är trivsammast, innebär minst bök och som är tidsmässigt motiverat. En förlängning av Roslagsbanan ger många människor ett sådant alternativ. Dessutom möjliggör en förlängning av Roslagsbanan för en mängd nya bostäder utefter dess sträckning. Något som regionen är i akut behov av.

En annan viktig följd av att Roslagsbanan får en station vid Arlanda är att Vetenskapsstaden, bland annat Universitetet och KTH, kopplas samman med Arlanda och Uppsala. På så sätt kan vi också skapa ett nytt kunskapskluster inom Airport City Stockholm, där fokus bland annat kommer att ligga på hållbara transporter. Swedavia har under många år fokuserat på arbetet med att bli världsledande på klimatarbete inom flyget. Nu är Arlanda klassat som en av världens mest klimatsmarta flygplatser. Mycket återstår att göra för att få flyget än mer klimatanpassat. För det krävs forskning och samarbeten. Något som underlättas med bra fysiska förbindelser mellan akademierna i Stockholm och Uppsala. Här har Sverige ytterligare en chans att gå i bräschen före övriga världen.

De föreslår alltså att Uppsala-Arlanda-Stockholm ska knytas samman på mer än ett sätt. Så har det varit en gång i tiden kan man säga. Visserligen gick inte Roslagsbanans (Stockholm-Roslagens Järnvägar) tåg förbi Arlanda på den tiden, men flygplatsen fanns ju inte heller. Istället fanns det indirekta förbindelser mellan Stockholm och Uppsala via Roslagsbanan knutpunkt i Rimbo.

Jag vet inte om debattförfattarnas förslag angående Roslagsbanan är vettigt. Om det ska fungera måste ju Roslagsbanan också byggas ut till dubbelspår hela vägen (vissa delar är dubbelspår idag och utbyggnad pågår). Annars är ju kapaciteten alltför liten för att banan ska kunna ha nån som helst betydelse för Arlanda. Sen kan man ju också fundera på om det överhuvudtaget är vettigt med satsningar på Arlanda och flyg. Men istället för en utbyggnad av Roslagsbanan har debattörerna också ett annat förslag som bör vara både effektivare och billigare:

En annan åtgärd för att åstadkomma bättre tillgänglighet till Arlanda är att förlänga pendeltåget från Märsta till Arlanda, Genom den så kallade Norra böjen, en spårinvestering på 450 meter, kan en ihopkoppling ske av hela pendeltågssystemet norr om Älvsjö.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements