Livet är en konstruktion

Naturens budbärareBoktips
Naturens budbärare
Sverre Sjölander
Nya Doxa
ISBN: 9789157804167

Livet är en konstruktion

Människor och andra djur kommunicerar sedan urtiden med hjälp av ljud, lukt, utseende, färger, beröring, känslor och beteende. Människan har dessutom kompletterat dessa system för samarbete och information med ett eget unikt kommunikationssätt ­ – språket.

Om dessa spännande saker skriver etologen och professorn i zoologi, Sverre Sjölander, roande och populärvetenskapligt i kortboken ”Naturens budbärare – Från djursignaler till människospråk”. Han kommer också in på den evolutionära uppkomsten av religion.

Författaren har närmat sig samhällsvetenskapen genom att påpeka att vår verklighet är en biologisk och social konstruktion framskapad i hjärnan. Men att denna illusion ändå avspeglar verkligheten. Hade den inte gjort det hade vi gått under som ras.

Med rätta är professorn förbannad på humanister och samhällsvetare (plus religiösa och marxistiska fundamentalister) som vägrar att ens överväga att även människans beteende har element av medfött arv – vi är ju trots allt ett djur. De vägrar inse att exempelvis språkförmågan är biologisk, medan själva språket är kulturellt.

En kul bok. Ögonöppnande. Vi är fortfarande stenåldersmänniskor. Men vi har drabbats av hybris– självöverskattning – och tror inte längre att vi behöver ta hänsyn till naturen kring och inuti oss.

Hans Norebrink

Läs mer: Tobias, Signum, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements
 • Låter intressant. Du råkade inte titta på Vetenskapens värld idag? Den ifrågasatte om människan är våldsam av naturen, att människan ”egentligen” är fredlig, men att det är ”yttre omständigheter” som är orsaken till krig. Nåja, det var reporterns personliga program mer än objektiv redogörelse av vetenskap.

  Men vi är djur och vår upplevda medmänsklighet är en social konstruktion. Med det inte sagt att det skulle vara någonting fel att djuret människan utvecklats till att skapa en konstruktion som innebär att vi inte springer omkring till vardags och tar livet av varandra, men mycket skulle vara vunnet om vi accepterade att vi grunden är djur och anpassade vår konstruktion till det.

  • Jag tror att människan av naturen är både aggressiv och fredlig (krävs för samarbete som man vet att vi är biologiskt gjorda för). Aggressivitet krävs vid försvar mot andra grupper, andra djur etc. Både fredlighet och aggressivitet är alltås biologiska och samtidigt också social konstruktioner som jag ser det. Jag tror Hans har ett liknande synsätt. Ska be honom svara om han inte gör det spontant.

   • Jag ser aggressivitet som en medfödd känsla, liksom rädsla, någonting som är inbyggt med generna som ju formats av tidigare generationer under långa tidsrymder. Det kan väl mer beskrivas som en instinkt? Så jag vet inte om den är konstruerad (av samhället, det sociala spelet, kulturen vilket jag tolkar att du menar?) Konstruerad i ett evuloutinärt kontext möjligen, men jag har svårt att se att ett samhälle kan göra annat än att förstärka och förminska en primal känsla som aggressivitet.

    Den sociala konstruktionen skulle snarare vara att människan väljer att undertrycka aggressiviteten för samhällets (gruppens) bästa. Så jag skulle vilja säga att fredlighet är mer socialt betingat, ”konstruerat” om du vill, än aggressivitet. För vi är djur i grunden, men skillnaden mot vilda djur är att vi kan stå emot instinkter oftast. Vi kan reflektera över instinkterna och på så sätt undertrycka dem (oftast)