Folk oroar sig för inbrott men svårt brott att lösa

Inbrott innebär att man blir av med saker man håller kära eller saker som har en viktig funktion i livet. Dessutom känner man sig kränkt av att någon utan tillstånd gått in och rotat i ens tillhörigheter. Inbrott är svåra att lösa. tjuvarna tas sällan på bar gärning eller med identifierbar stulen egendom i sin ägo. Numer stjäls nämligen mest guld- och silverföremål som snabbt kan omsättas i rätt bra pengar. Ofta smälts guldföremål dessutom ner och förvandlas till ospårbart men värdefullt guld.

KD tycker folks oro är en anledning för polisen att byta fokus. Det vore inte bar om polisen upprioriterad inbrott allt för mycket. Det är ett relativt oförargligt brott i det stora hela om vi jämför med våldsbrott som våldtäkt, misshandel och mord. Våldtäkt och misshandel kan orsaka skador för livet. Även ekonomiska brott av olika slag som skattebrott, förskingring och mutor är betydligt värre för samhället som helhet. Ekonomiska brott kan orsaka samhällsförändringar och förstöra den för ett samhälles funktion nödvändiga tilliten.

Att prioritera inbrott högre skulle sannolikt inte heller leda till fler uppklarade inbrott utan vi får nog även i fortsättningen nöja oss med att tjuvarna i allmänhet åker fast för nåt annat allvarligare brott ändå. Inte heller skulle hårdare straff egentligen betyda något för antalet inbrott eller utvecklingen när det gäller inbrott. Genom att risken att åka fast är liten och kommer att förbli liten oavsett hur polisen prioriterar så påverkar straffen sannolikt inte brottsnivån alls. På sikt kan vi dock kanske räkna med att antalet uppklarade bostadsinbrott blir fel, med nya metoder håller exempelvis polisen i Göteborg på att bygga upp en slags databas över metodik och mönster vid inbrott som kanske kan ge resultat i det långa loppet. Men det är inte samma sak som ökad prioritet när det gäller inbrott.

Nåt hot mot tryggheten är inbrott inte i det långa loppet även om det i ett akut skede när man hittat hemmet vänt upp och ner kan kännas så. Att inbrotten just nu ökar innebär inte att det på lång sikt finns en ökande trend för inbrott. Snarare tvärtom. Att som Caroline Szyber från KD gör ta två år och jämföra dem ger inget vettigt resultat då antalet bostadsinbrott varierar kraftigt år från år. Totalt sett är brottsligheten minskande i Sverige och hela västvärlden.

Till slut överdriver Szyber de kriminella gängen och ligornas betydelse. Organiserad brottslighet är ovanligt när det gäller inbrott även om det förekommer. Överhuvudtaget står organiserad brottslighet för en mycket liten andel av brotten i Sverige och i huvudsak ägnar de sig åt ekonomisk brottslighet (svartjobb, skattesmiteri etc), narkotikabrottslighet, större varustölder från lastbilar och lager samt grövre rån mot främst värdetransporter och värdedepåer. Det handlar om brott med mycket stora vinster i förhållande till risken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements