Sprinterlöpning är som cykling

Cykelsporten har visat sig vara en enda stor dopinghärva. I alla år har de flesta toppcyklister sannolikt varit dopade. Man kan misstänka att det fortfarande är på det sättet, men ingen vet egentligen hur det är. Med tanke den senaste dopinghärvan och alla tidigare dopinghärvor inom sprinterlöpningen så är sitautionen sannolikt densamma där. Alla sprinterstjärnor i världen bör nog betraktas som dopade. För det är ju det sannolika och troliga.

Samtidigt utvecklas det ständigt nya dopningsmedel. Egentligen är det förstås läkemedel och nu har man hopp om att finna läkemedel som innebär ett långsammare åldrande (om jag nu fattat helt rätt). Meningen är att man ska kunna bekämpa sjukdomar som har samband med låg aktivitet i mitokondrierna. Sådana sjukdomar är bland annat Parkinson, KOL och åldersdiabetes. De nya medicinerna har testas på möss som blev starkare, uthålligare och gick ner i vikt. De eventuella nya medicinerna skulle alltså också fungera som bantningsmedel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements