Visst dumpar svenska fiskare räkor

Del 15 av 21 i serien Nordiskt fiske

Det är uppenbart att svenska fiskare dumpar räkor för att uppgradera fångsten. Det framgår till och med av den statistik som finns. Förfarandet är sen 2009 olagligt. Frågan handlar inte om huruvida svenska räkfiskare dumpar fångst eller inte utan om hur mycket. Detta även om en del svenska räkfiskare och deras organisationer menar att ingen dumpning överhuvudtaget sker. Svenska räkfiskare som fiskar på dansk kvot med danskregistrerade båtar menar att det dumpas mycket mer än vad som uppges officiellt.

Grundproblemet med räkfisket är överkapacitet och lönsamhetsproblem. Något som jag tror kan lösas på samma sätt som motsvarande problem löstes i det pelagiska fisket. Med individuella överförbara kvoter (ITQ). I Danmark finns idag 12 båtar som fiskar räkor. På en dubbelt så stor kvot som Sverige har. I Sverige finns det 65 båtar som har tillstånd att fiska räkor. Många fiskar dock bara räkor ibland så i verkligheten blir det reella antalet något mindre. Men ändå. Problemet är uppenbart och övertydligt. För många båtar på för liten kvot. Överkapacitet och lönsamhetsproblem. I ett sånt läge räcker det inte med ristförsedda trålar även om de är bra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Omfattande torsksmuggling i norra NorgeÖkade fiskekvoter i Östersjön >>
Advertisements
  • Varför får inte marknadens logik fungera just inom fiskenäringen? Om det finns för många fiskare? Om fiskare inte klarar sig ekonomiskt utefter de spelregler som finns så borde de dö ut, gå i konkurs och börja göra någonting annat. Inga andra än de närmast sörjande har behov av fiskare bara för sakens skull eller för att det är en ”tradition” för enstaka människor. Denna formen av socialbidragstänk som man har gentemot fiskare måste få ett slut. Särskilt med tanke på att myten om att man ”måste” äta fisk regelbundet varje vecka är onödig.
    Jag menar, isblocksförsäljarnas ”tradition” var det ingen som brydde sig om när de blev överflödiga.

    • Marknadens logik fungerar inte fullt ut i fisket. Uppgradering är ett marknadsagerande och kan inte fås bort med enbart marknadslösningar som ITQ. Men ITQ innebär oftast att marknadslösningar kombineras med kvotbegränsningar, redskapsregler och fiskeförbudszoner. Det fungerar bra i Danmark och Island samt inom det svenska pelagiska fisket.

  • Pingback: Visst dumpar svenska fiskare räkor | Njord()