Allt fler anställda i utlandsägda företag?

Enligt all officiell statistik har antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökat kraftigt sen 1990-talet. 1980 var antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige 114 000 och 2006 var det 573 000.

Mycket av det är dock en synvilla orsakad av att svenskägda eller svenskontrollerade företag och fonder i andra länder investerat i svenska företag. Desutom räknas ett antal fusioner i företag som fortfarande kontrolleras av svenska ägare men har sitt kontor i annat land in i gruppen av utländska företag. Stora utlandsägda företag i Sverige år 2005 var sålunda Skandia, Volvo PV, Coop Norden, ICA, Sony Ericsson, SAS, Preem, Astra-Zeneca, Autoliv, IBM Nordic, E.On, Saab Automobil, Statoil, ABB, GE Stockholm och Outukumpu. Några av dessa var i själva verket ägda eller delägda av svenska ägare, exempelvis  Sony Ericsson, Coop Norden, ICA, SAS, Astra-Zeneca och ABB. Det finns även andra stora svenskägda och/eller svenskkontrollerade formellt utlandsägdaföretag, däribland Stora Enso och IKEA.

Många företag som ägs av riskkapitalbolags olika fonder är också utlandsägda i statistiken. Det gäller riskkapitalbolag som Private Equitybolagen (PE-bolagen) EQT, Nordic Capital, IK Invest, Altor, Triton med flera. Några av dessa är egentligen svenska företag då bolagen som sköter fonderna samt investerarna framförallt finns i Sverige. Triton är inte svenskt men kontrollerat av svenskar, Sammantaget innebär detta också att det ser ut som om det utländska direktinvesteringarna i Sverige ökat kraftigt de senaste 20 åren.

Vilket alltså är en sanning med modifikation eftersom många av de utländska investerarna investerar vad som ursprungligen eller egentligen är svenskt kapital. Att PE-bolag och andra fondbolag blivit viktiga utländska ägare kan man se genom att Guernsey och Luxemburg har en av de kraftigaste ökningarna som hemland till utländska ägare av svenska företag:

Danmark var det land som stod för den största minskningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2011 och 2012 med en minskning på 118 företag, näst störst minskning hade Storbritannien med 77 företag. Det var även ett flertal länder som ökade sitt ägande i Sverige exempelvis Luxemburg (42 st.), Guernsey (39 st.) och Tyskland (36 st.).

De flesta svenska PE-fonder är hemmahörande i Guernsey. Luxemburg är säte för fler av moderbolagen i Stenbeckskoncernen så många av de anställda i företag med huvudkontor i Luxemburg är egentligen anställda i svenskägda företag. IKEA är ett de företag som har moderbolag i Nederländerna.

Det som jag här tagit upp betyder sannolikt att antalet anställda i egentligt utländska företag är mindre än vad som anges i officiell statistik. Sen 2005 har några av ovan nämnda utlandsägdaföretag blivit svenskägda igen, det gäller till exempel Skandia och ICA. Saab Automobil har gått i konkurs. Men oavsett de invändningar jag här rest har antalet anställda i utlandsägade företag sannolikt ökat även om antalet anställda i US-amerikanska företag minskat med cirka 35 000 sen år 2005.

Flest anställda finns i bolag som ägs av US-amerikanska företag och flest företag ägs av norska moderbolag:

Norge är det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 241 st.) följt av Danmark (1 340 st.) och USA (1 323 st.). Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med sina 71 904 anställda. Därefter följer Tyskland och Finland med 71 758 respektive 61 341 anställda.

Med tanke på att antalet anställda i utländska företag bara ökat marginellt under 2000-talet och andelen av det svenska näringslivet som är utlandsägt faktiskt minskat i statistiken efter att båda måtten visat en mycket kraftig ökning under 1990-talet så är faktiskt verkligheten att det utländska ägandet av svenska företag minskat under 2000-talet. PE-företagen som är de som ökat det utländska ägandet under senare år är ju faktiskt svenskägda och de placerar i huvudsak svenska kapital. Eftersom en stor del av ökningen under 1990-talet handlar om företag av typen ABB (Schweiz), Stora Enso (Finland) och Astra Zeneca (Storbritannien) så är det uppenbart att inflytandet av utländska ägare i det svenska näringslivet överdrivs.

Stora utländska ägare inom det svenska näringslivet är finska staten, danska staten, tyska staten, norska staten, franska staten och Abu Dhabi.

Några utlandsägda företag och några privata utländska ägare av företag i Sverige:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements