Polisövergrepp mot deltagare i Pride

Några deltagare i Pride protesterade fredligt och ordnat mot att polisen tilläts delta i Stockholm Pride. Detta då polisen som organisation ständigt utför utvisningar av asylsökande på tveksamma grunder. Bland annat av homosexuella eller transsexuella till länder där dessa inte kan leva fritt och riskerar stora och allvarliga problem.

Polisen gillade inte protesterna och ingrep snart med våldsamhet mot de protesterande aktivisterna:

Den ena banderollen hade texten “Hjälper Pridepolisen till att deportera hbtq-flyktingar?” och på den andra stod det “Queers still not loving police”. Vi gick i tystnad med en banderoll framför polisen, och med en på sidan av dem. Efter ungefär hundra meter rusar det fram poliser från olika håll och skriker att vi ska flytta på oss, samtidigt som de håller fast oss och pepparsprayar oss. Sedan börjar de slita ner oss på marken, släpa runt oss, och fortsätter att pepparspraya. Allt detta mitt i Prideparaden framför de tusentals personer som står på Sveavägen och tittar på.

Medan personer ligger nedtryckta mot marken och skriker på hjälp för att pepparsprayen brinner på kroppar och i ögon börjar polisen ropa till varandra för att bestämma sig för vilken lag de agerade utifrån när de attackerat oss. Polisen har alltså med våld attackerat andra Pride-deltagare, utan att riktigt veta varför. De väljer ut några av oss som de bokstavligen slänger mot en vägg och sedan tvingar ned på marken i en grupp som de omringar och håller kvar, fortfarande utan att kunna svara på varför. Flera i gruppen har haft linser när de blivit sprayade i ögonen och de skriker på läkarhjälp eftersom de inte kan se något.

Det hela verkar onekligen vara ett helt omotiverat ingripande från polisens sida. Dessutom utan tvekan med mer våld än nöden krävde. Ett klart polisövergrepp som inte borde accepteras av ledningen för Stockholm Pride eller någon annan.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements