Minskat våld

Våldet i samhället minskar. Antalet anmälningar av misshandel utomhus har minskat kraftigt de senaste åren. Så är utvecklingen i Sverige och den går därmed i takt med hela den rika västvärlden. Våldet minskar överallt. Orsakerna är något oklara, men sannolikt är minskad tolerans för våld en orsak. En annan kan vara att befolkningen blir genomsnittlig äldre. Det är främst ungdomar som begår brott, även våldsbrott.

I Sverige finns det en klar koppling till minskat supande och minskad alkoholförbrukning bland unga. Allt färre dricker helt enkelt och de som dricker dricker på ett annat sätt:

– Anmälningarna minskar alltså trots att brotten anmäls i högre grad. Därför är det extra tydligt att de faktiska brotten minskar, säger Jerzy Sarnecki.

En faktor som förmodligen spelar in är att vår alkoholkonsumtion har förändrats.

–Vi dricker inte lika mycket på samma gång i dag utan sprider ut drickandet mer. Den här typen av sofistikerat drickande är inte lika våldsrelaterat, säger Jerzy Sarnecki.

Sven Granath som är kriminolog på BRÅ håller med om att ett förändrat alkoholbruk troligen kan vara en förklaring.

– Det finns en skötsamhetstrend bland dagens ungdomar, de dricker inte lika intensivt. Sen är ungdomskullarna mindre idag än för några år sedan och det spelar in eftersom det främst är unga män som slåss.

Han pekar också på olika lokala polisiära insatser som en möjlig faktor. Sedan en tid tillbaka jobbar polisen i flera städer med så kallade hot spots, att identifiera platser och tider då mycket av gatuvåldet sker, och vara på plats där och då.

– Här i Stockholm har man till exempel infört mobila poliskontor på strategiska ställen, och fler övervakningskameror. Man har också ett närmare samarbete med krogvakter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements