Fördelarna med 6 timmars arbetsdag

Att få möjlighet till 6 timmars arbetsdag har för mig inneburit många fördelar. Jag är småbarnsförälder och har tidigare haft det svårt att få livspusslet att gå ihop många gånger. Det är inte alltid lätt att hinna med ett heltidsarbete, att vara mamma och samtidigt hinna med hus och hem.

Jag har tidigare erfarenhet från arbete inom ett stort företag där det var otroligt stor arbetsbelastning på de anställda, många nedskärningar och mycket negativ stämning.

Många jobbade mer än sina 8 timmar för att hinna med allt vilket ledde till att många i personalen blev utarbetade. Blev det ändå positivt för företaget i stort eftersom arbetarna gav många och långa timmar på arbetet? Svaret på det tror jag är nej, att arbeta under så
hög belastning kunde i många fall leda till att arbetet ut mot kunderna inte blev på det sätt jag önskade. Jag kände att jag inte längre kunde ge det jag ville och valde därför att byta
jobb.

Idag arbetar jag på Brath AB, ett företag med många fördelar som valt att från första början tänka på sina anställda. Vi har sex timmars arbetsdag och sex veckors semester! 

Att börja på Brath AB har för mig inneburit stora förändringar. Jag börjar inte jobbet på kontoret för än klockan 9.00 vilket gör att jag har tid för mina barn på morgonen, jag slipper att stressa och kan ge dem den tid de behöver. När jag lämnat dem på dagis har jag massor av energi att ge och när jag kommer till kontoret är jag väldigt fokuserad och motiverad. När jag sedan slutar klockan 16.00 har jag energi och tid kvar att ge mina barn och sköta de sysslor jag behöver hemma. Jag har inte längre dåligt samvete för att inte tillbringa tid med mina barn, jag är mer positiv och mår bättre vilket medför att vi har ett mycket bättre klimat hemma. Jag har tid att vara både anställd och mamma och jag känneratt jag har mer energi till båda delarna.

Eftersom arbetsdagen är så kort så sitter jag och mina kollegor och jobbar intensivt underde 6 timmar vi är på kontoret. Vi behöver inte raster för återhämtning och det sociala tar vi på vår lunch. Jag är mycket mer tillfreds med mitt arbete idag och jag känner att jag får tid och utrymme att göra ett bra jobb. På Brath AB känner jag att jag har utrymme för att utvecklas och att jag har en viktig roll i företaget. Detta medför att jag längtar tillbaka tilljobbet och tycker att det är lätt att kliva upp på morgonen.

Vi har ett positivt företagsklimat på kontoret och vi alla trivs och har roligt tillsammans.

Detta har medfört att många hört om oss och många vill bli våra medarbetare. Vi fårständigt jobbansökningar av personer som vill jobba med oss och detta gör att vi idag har en mycket kompetent och bra personal. Det är “gratis” marknadsföring.

Hur hade det då varit om vi jobbat 8 timmar, hade vi hunnit mer då? Svaret på det tror jagär nej. Hade vi arbetat 8 timmar hade vi inte orkat jobba så intensivt och målinriktat som vi gör idag och det hade inte heller varit lika positivt klimat på företaget. Du kan läsa om hur Brath AB ser på 6 ­timmars arbetsdag på hemsidan.

Både företaget och vi anställda tjänar på att vi har 6 timmars arbetsdag och jag hoppas att fler företag vågar ta steget och gå i våra fotspår!

Maria Westling
Key Account Manager – Brath AB

Intressant?
Mer: Samuel Sandberg, Mål och Medel, Tony Johansson, AB, Clara, EX, DN, HH, Jonas Ryberg, Utredarna, Dagens Arena,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements