Att plundra ett gruvbolag – Alluvia och IGE Resources

Del 10 av 10 i serien GKL och Amarant

I januari 2013 överfördes 50 MSEK från IGE Resources till Alluvia Mining. Intressenterna bakom Alluvia Mining hade med hjälp av lånade pengar skaffat sig aktiemajoriteten i bolaget och gjorde som de ville. Utbetalningen vållade stort rabalder och resulterade i flera avgångar från styrelsen samt avhoppade revisorer. Alluvia Mining betalade sen aldrig sina lån varvid långivarna övertog aktierna i IGE Resources som var säkerhet för lånen.

Som ett resultat av den stora utbetalningen till Alluvia har IGE Resources hamnat i likviditetskris.

Det hela började med att Amarant Mining köpte på sig en kontrollpost aktier i IGE Resources, närmare bestämt 29,71 % av rösterna. Köpte gjorde inte med egna pengar utan med hjälp av lån från ett företag vid namn Altro Invest AB, vars enda ordinarie styrelseledamot är Lars Ehnsiö som är bosatt i Schweiz. Altro Invest har tidigare lånat ut pengar till den ökände ”affärsmannen” Björn Monteine (tidigare Björn Hedstig). När Amarant Mining inte betalade tillbaks lånet så togs aktierna i IGE Resources över av Altro Invest eftersom de utgjorde säkerheten för lånet:

”Altro har övertagit IGE-aktierna efter pantrealisation då aktierna har ställts som säkerhet till Altro för kredit som endast delvis reglerats”, skriver bolaget i flaggningen till Finansinspektionen.

Amarant Minings kreditrelation med Altro Invest är inte känd sedan tidigare. Amarant har istället framställts som en kapitalstark ägare som tillsammans med närstående Amarant Finance och Alluvia Mining gått in som garant för finansieringen av IGE Resources och Mineral Invest.

I och med pantrealisationen förlorar Amarant Mining av allt att döma helt sitt inflytande i IGE Resources.

Nyheten kommer bara dagar före den bolagsstämma som på fredag ska ta ställning till IGE Resources köp av aktier för 50 miljoner kronor från Alluvia Mining. Affären är den senaste i raden av genomförda och föreslagna transaktioner som meddelats sedan Amarant och Alluvia tog över kommandot.

Pengarna betalades ut redan i januari, vilket lett till en polisutredning mot bolaget, men affären har inte godkänts av ägarna. Det är oklart hur Altro Invest ställer tänker agera i frågan.

Strax efter köpet tömdes alltså IGE Resources kassa på 50 miljoner som betalades till Alluvia Mining. Meningen var att detta skulle utgör betalning för aktier i Ghana Gold. Köpet avbröts dock och istället skulle IGE nu köpa bolaget AMTO, ett företag med tvivelaktigt rykte:

Bolaget betalade i januari i hemlighet ut 50 miljoner kronor till Alluvia Mining som ett förskott. När affären nu backas återförs inte pengarna till IGE, istället föreslås att IGE ska köpa aktier i ett annat gruvbolag för samma summa.

Det handlar om aktier i Advanced Mineral Technologies (AMTO), ett bolag som amerikanska SEC förbjöd all handel i 2012, som Alluvia enligt dagens pressmeddelande nu ska sälja till IGE.

Enligt IGE har AMTO två tillgångar ”för närvarande”. Det rör sig dels om en guldfyndighet i USA med namnet Tillicum Mountain, dels om 75 miljoner aktier i Alluvia Mining.

Enligt bolaget motsvarar aktieposten 40,07 procent av aktierna och 99,11 procent av preferensaktierna i AMTO. Informationen till marknaden innehåller ingen uppgift om antalet aktier eller värderingen.

IGE nämner heller inte att aktieposten har värderats, eller ska värderas, av en utomstående part. Detta trots att Alluvia Mining kan anses ha stort inflytande över IGE.

Lösningen blir istället att låta Amarant Mining, ett annat av nyckelbolagen i sfären, gå in i ett optionsavtal med IGE. Enligt detta kan Amarant köpa aktieposten i AMTO för 55 miljoner kronor under 28 september till 28 oktober i år. Därefter har IGE rätten att sälja aktierna för 50 miljoner kronor fram till den 28 november.

Ghana Gold ska tidigare ha ägts av företaget Mineral Invest, ett bolag som uppenbarligen använts för att tvätta knarkpengar. I Mineral Invest skaffade sig Alluvia/Amarant också kontrollen varefter Ghana Gold enligt de inblandade företagen överfördes till Alluvia Mining. Samtidigt ska Alluvia ha sålt Gold Crown i Kanada till Mineral Invest och Alluvia fick betalt i aktier i Mineral Invest. Redan efter ett halvår har dock ägandet i Mineral Invest gått över till andra ägare:

Grovt sammanfattat blev Amarant ägare till cirka hälften av aktierna i slutet på 2012 och Alluvia fick ytterligare en lika stor post efter en apportemission (med stor utspädning för övriga ägare) tidigare i år.

Men som största ägare vid halvårsskiftet står istället Active Allocation Fund med 17 procent av aktierna. Någon förklaring till ägarförändringen har inte getts.

Däremot kan man notera att ett bolag med namnet Active Allocation Fund tidigare har riktat mångmiljonkrav mot GKL Growth Capital där Mineral Invests ordförande Lars Guldstrand är aktiv. Det formella kravet avskrevs dock i mars i år.

Av den nya ägarstatistiken framgår också att GKL Growth Capital har mer än halverat sitt innehav de senaste sex månaderna.

Även Joakim Christiansson, som dök upp som storägare vid årsskiftet, är inte längre synlig bland de största ägarna. Mangold Fondkommission står däremot numera som ägare till 14,8 procent av Mineral Invest, enligt Euroclears uppgifter.

Totalt innehade Amarant och/eller Alluvia (det finns olika uppgifter om vilket bolag som gentligen ägde aktierna på olika ställen) som mest 50% av aktierna i Mineral Invest, men fram till bolagsstämman såld företaget av dessa aktier som man kommit över genom att sälja värdelösa tillgångar till Mineral Invest. Försäljningen av aktierna bör enligt Realtid ha inbringat cirka 85 miljoner SEK.

Mineral Invest hade för sin del köpt Ghana Gold AB från Amarant Mining och bolaget redovisas fortfarande som ett dotterbolag till Mineral Invest AB. Det verkar faktiskt som om Alluvia Mining aldrig ägt företget och försäljningen till IGE verkar vara en ren bluff. Ett förfarande som inte är nytt i gruppen av bolag runt Amarant/Alluvia/GKL/Conventus där det snarare är regel att man tar upp tillgångar man inte äger och säljer bolag man inte kontrollerar.

På hemsidan för Mineral Invest förekommer dock inte Ghana Gold, däremot nämns Gold Crown LLC i Kanada på en annan sida. Gold Crown uppges äga Greenwood-fyndigheten och det verkar stämma. Men precis som med andra köp och leasingavtal har Alluvia/Amarant inte betalt för gruvan i tid. Mineral Invest tycks därmed ha köpt ett bolag och en gruva som bolaget ifråga inte har betalt för och har fått garantera säljaren Haukan International Mining Inc betalning. Om Mineral Invest kommer att klara detta verkar oklart.

Ghana Gold tycks för sin del överhuvudtaget inte äga några guldfyndigheter nånstans. Det går i alla fall inte att hitta uppgifter om att bolaget skulle göra det, förutom sådant som Alluvia/Amarant uppgett. Affärerna med Ghana Gold genom först försäljning till Mineral Invest från Amarant, sen försäljning/utleasning till Alluvia Mining och påbörjad försäljning till IGE Resources inom loppet av ett år inklusive Gold Crown-affären, verkar ha haft andra syften än att underlätta, påbörja eller utvinna guld. Att plundra bolag (IGE Resources) och lura aktieägare (Mineral Invest).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Amarant/Alluvia: Pengar ramlar in men ingen verksamhet bedrivs
Advertisements