Obefogad hysteri kring våld i Göteborg

I Göteborg har det skjutits lite fler gånger i år än förra året. Det har fått polis, politiker och media att gå i taket. Att bli hysteriska. Ordna möten, skrika om kraftsamling mot våld och hårdare tag.

Det finns ingen grund för dessa reaktioner. Göteborg har inte drabbats av en våldsvåg. Antalet mord i Västra Götaland och Göteborg har minskat kraftigt de senaste åren. Antalet skjutvapenmord och skjutvapenincidenter var mycket högre åren 2006-2009 än vad det varit i år, 2013.

Vad det gäller den konflikt mellan två grupper av unga brottslingar som tagit fem liv sen sommaren 2012, de senaste vid dubbelmordet på Hisingen så är i stort sett alla inblandade kända. Problemet är att bevisa vem som sköt vem, vilka som var på en viss plats en viss tid etc. Polisen hade sannolikt löst det hela om folk i Biskopsgården talade om vad de vet för polisen. För utan tvivel finns det folk som vet vilka som var på platsen för dubbelmordet, vilka som skjutit i flera av fallen osv.

Det finns ingen möjlighet för polisen att lösa de akuta problemen med att gripa de skyldiga till mord om folk inte pratar med polisen. Problemen är dock i grunden inte polisiära, utan sociala och samhälleliga. För en lösning på längre sikt krävs därför politiska och sociala åtgärder och beslut. För Göteborg är över tid utan tvekan den våldsammaste svenska storstaden (även om skillnaderna mellan de tre storstäderna är små). Detta utan att våldet i ett internationellt perspektiv är speciellt omfattande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements