Vanligt folk vill ha mildare straff

Vetenskapliga undersökningar visar att människor i gemen (i allmänhet) ofta vill ha mildare straff än de som domstolar dömer ut. Samtidigt så tror de att de utdelar hårdare straff än domstolar:

– När människor får mer kunskap och information så ändrar de sin inställning, än när de bara får en fråga: ”är straffen för milda?”, säger Kristina Jerres som gjort en avhandling som ingår i ett större nordiskt projekt, där ett tusental svenskar ingått. Avhandlingen visar att synen på vad som är lämpliga straff är långt mer nyanserad än vad som ibland görs gällande i den allmänna debatten. När försökspersoner fått ta del av olika rättsfall, fått se filmatiserade rättegångar och fått diskutera för- och nackdelar med olika straff, så föreslog de ofta straff som var mildare än de som döms ut i verkligheten. Ändå trodde de själva att de föreslog strängare straff än de som döms ut i våra domstolar.

Det finns alltså stora missuppfattningar om hur domstolar egentligen dömer. Vidare är åsiktsskillnaderna mellan olika människor väldigt stora och forskarna menar att man egentligen inte kan prata om ett allmänt rättsmedvetande.

Läs också: Hårdare tag mot brott är meningslöst, Högsta domstolen sänker straff för narkotikabrott, Majoriteten i Sverige är för mildare straff,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements