Göteborg: Vänsterpartiets 5-punktsprogram mot segregation

Vänsterpartiet i Göteborg har presenterat ett 5-punktsprogram mot segregationen i Göteborg. Programmet är principiellt, en kortversion av det program mot segregation som V presenterat tidigare, och inte speciellt konkret. I huvudsak en massa ord utan att det betyder nåt i praktiken. Floskler som jag skrivit tidigare. Det är ändå ett steg i rätt riktning:

V-gbgSkotten i Göteborg har skakat om oss alla. Vi har förlorat flera ungdomar till det brutala våldet. Vänsterpartiets 5-punktsprogram siktar på att skapa trygghet och flytta tillbaka makt till förortsborna.

1. En rättvis stad istället för en evenemangsstad
Evenemangsstaden Göteborg är långt ifrån rättvis. Samtidigt som välfärden tyngs ner av en svag ekonomi på grund av uteblivna kommunanslag från regeringen, satsas det som aldrig förr på olika evenemang. Seglingstävlingar och multiarenor finansieras helt eller delvis av kommunen. Vänsterpartiet kommer att prioritera social upprustning i förorterna i stället för kostsamma evenemang i centrum.

2. Uppvärdera kvinnors engagemang
Inkomstgapet mellan kvinnor och män har ökat under Alliansregeringen. Allt fler kvinnor har otrygga anställningsvillkor och kvinnor från arbetarklassen tvingas ta ett allt större ansvar för omvårdnaden av anhöriga. Dessa kvinnor utgör själva ryggraden i våra bostadsområden. De driver föreningslivet och kämpar för en levande och trygg stadsdel. Vänsterpartiet vill inrätta ett kommunalt stödprogram för att stärka kvinnors föreningsliv i förorterna.

3. Beslutsfattarna måste spegla befolkningen
Aktuell forskning visar att tjänstemän färgas av sina egna erfarenheter och värderingar när de fattar beslut. Exkludering av vissa samhällsgrupper från viktiga positioner är ett demokratiskt problem. Vänsterpartiet vill skapa en större mångfald bland kommunens beslutsfattare.

4. Alla skolor i Göteborg ska vara bra skolor
Alliansens skolpolitik har resulterat i stora skillnader skolor emellan. Detta i kombination med en rekordhög ungdomsarbetslöshet har berövat våra ungdomar möjligheten att skapa sig en framtid. Vänsterpartiet kräver en långsiktig satsningar på ungas fritid och utbildning. Skolor i socialt utsatta områden ska få mer resurser i form av behöriga lärare, stödpersonal och elevhälsoteam. Alla elever ska ha tillgång till läxhjälp på skoltid. Privatskolor som omvandlar skattepengar till vinstutdelning måste stoppas.

5. Folket måste få inflytande över politiken
Segregation handlar om avsaknaden av makt och inflytande. Invånarna i Göteborgs förorter upplever att beslutsfattare inte tar tillvara på deras åsikter. Vänsterpartiet vill skapa demokratiska forum som ger invånarna verkligt inflytande över de beslut som påverkar deras vardag. Föreningar, nätverk och individer med förankring i stadsdelarna måste involveras i viktiga beslutsprocesser.

Men det som Vänsterpartiet skissat på räcker knappast. Det är långt ifrån tillräckligt och om man läser hela programmet direkt felaktigt på vissa punkterDet behöver göras mer. När det gäller satsning på ungdomar har Kungälvs kommun visat hur man ska göra. De har fått ner ungdomsbrottsligheten, antalet bilbränder och våldsincidenter i sina problemområden genom en medveten satsning på mer resurser för ungdomsverksamhet. Bland annat i form av fler fritidsgårdar som är öppna när ungdomarna vill att de ska vara öppna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements