Även högerextrema tidningar har rätt till presstöd

En demokrati förutsätter att alla kan får säga sin åsikt utifrån ungefär samma förutsättningar och premisser. Presstödet har införts som en metod för att i någon mån göra det möjligt. Utan presstödet skulle små organisationer och partier ha svårt att ge ut tidningar. Små tidningar skulle ha svårt att överleva. Det som skulle styra om du kunde säga och sprida dina åsikter via en papperstidning skulle enbart vara det kommersiella värdet om presstödet saknades. Journalistiken skulle med stor sannolikhet bli sämre. Det mest som spred skulle vara kommersiell smörja som Aftonbladet och Expressen, fast sannolikt ännu mer anpassat till annonsörerna, ungefär så som många kommersiella TV-kanaler ser ut.

Presstödet jämnar ut förhållanden något. Men presstödet måste vara politiskt neutralt. Det måste ges till alla tidningar som uppfyller kraven för presstöd i from av antal prenumeranter etc. Om politisk censur införs, om politisk styrning av presstödet införs kommer det att först drabba nazister, men sen självklart också drabba små vänstertidningar som ETC, Fria Tidningar, Internationalen och Flamman med flera. Det vore en försvagning av demokratin och på sikt innebär det att presstödet kommer att avvecklas. Vilket skulle en total kommersiell dominans för Bonnier och Hjörne-koncernerna och sämre kvalitet.

Därför måste även högerextrema tidningar få del av presstödet. Hur otrevliga vi än tycker att de är. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth är utan tvekan ute på en farlig väg.

Intressant?
Borgarmedia: DN, Skanskan1, 2, 3, NSK1, 2, 3, LT1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements