Överklassdominerade domstolar är ett problem

Det största problemet med svenska domstolar är inte att de saknar oberoende gentemot den politiska makten. Snarare är det omvänt. Det finns för lite folkligt och demokratiskt inflytande och insyn i domstolsväsendet. Domare tillsätter varandra i en slags institutionaliserad nepotism. Sådant kan leda till andra värderingar i domstolarna än bland folket i sin helhet. Därför ser vi ofta domar som vanligt folk inte begriper.

I praktiken är domstolarna en slags överklassreservat där de som redan är domare ser till att folk som de känner, har kontakter med eller är släkt med får de nya domartjänsterna. Det innebär också att juristutbildningen domineras av människor från samma överklass. En juristutbildning garanterar ju ett välbetald jobb, bara man kommer från den elit som redan styr och dominerar rättsväsendet. Även på de privata jurist- och advokatbyråerna går naturligtvis rekryteringen till på samma sätt. Så det är förstås inte bättre där.

Dessutom innebär denna snedvridning av rekryteringen till juristutbildningar, domstolar och advokatbyråer att även lagstiftningen påverkas. Överklassens värderingar får stor genomslagskraft i remissyttranden och annat. Det har stor inverkan på lagstiftningen. Lagarna forms så att de gynnar överklassen intressen. Brott där överklassen drabbas, och som utförs av arbetarklass innebär hårda straff. Brott som utförs av överklassen innebär inga straff alls eller mycket låga straff.

Straffen blir obegripliga för många vanliga människor. Narkotikabrott straffas extremt hårt. Vissa våldsbrott straffas med korta straff och är svåra att få nån fälld för, exempelvis våldtäkt. Ett av de få brott där det är vanligt med överklassförövare. Ekonomiska brott som vållar allvarlig samhällsskada får väldigt korta straff, om ens något. Medan bankrån och värdetransport som knappt vållar nån samhällsskada (men däremot trauman för de som blir rånade) renderar mycket långa straff.

Ska något ändras när det gäller de svenska domstolarna så handlar det om att man måste upplösa det överklassreservat som domstolarna utgör. Det gör man inte genom att ta bort de små inslag av demokratisk kontroll och demokratisk insyn i domstolarnas verksamhet som finns idag. Men självklart borde det förstås finnas en styrelse för Domstolsverket som två domare föreslår i DN. Däremot ska JK förstås inte tas bort. Även om JK är regeringens kontrollorgan över domstolarna så är det ändå en av de få instanser som kan ge en viss demokratisk insyn i domstolarnas göranden och låtanden. Domstolarna i sig själva är ju inga demokratiska institutioner idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Nej, jag förespråkar inte det jurysystem man har i USA. Jag tycker att det svenska nämndemannsystemet är en rimlig kompromiss. Men nämndemän borde utses på samma sätt som gode män. Inte med utgångspunkt från de politiska partierna. i Sverige är det viktiga problemet som måste lösas hur domare utses. Det är inte rimligt att de utser sina egna efterträdare. Dennis Töllborg har ett antal förslag kring detta.