Det är klart Europa har råd med fler flyktingar

Europas länder är rika, Europas regeringar och makthavare låter en mycket stor del av dessa pengar hamna i fickorna på rika och riskkapitalbolag som smiter med skatten. Europas regeringar och makthavare sänker skatterna för de rika och gör det svårare för fattiga att klara sig på de magra inkomster de har möjlighet att skrapa ihop. Europas makthavare, exempelvis den svenska regeringen, använder bistånd för att betala löner till sig själva och för att bekosta flyktingmottagande på hemmaplan.

Om politikerna gjorde omvänt, beskattade rika, inte tillät riskkapitalbolag, finansbolag och rika att smita med skatten så skulle Europa utan problem ha råd med fler flyktingar. Om Europas makthavare lät bistånd, mer bistånd, gå till fattigdomsbekämpning och demokratibygge i fattiga länder skulle färre fattiga behöva fly. Om den rika västvärldens länder och Ryssland inte sålde vapen och på andra sätt understödde diktaturer som Syrien, Saudirarabien, Qatar osv skulle krigen vara färre och antalet krigsflyktingar färre. Om den rika västvärlden verkligen satsade på att komma bort från oljeberoendet och förbränningsekonomin skulle antalet klimatflyktingar och krig om oljan vara färre.

Det är uppenbart att Europa har råd att ta emot fler flyktingar. Redan nu. Det skulle innebära färre döda flyktingar. Det är tydligt att Europa har råd att bekämpa fattigdom. Det behövs bar en annan politik. Det är helt klart att Europa kan ställa om produktion och energiförsörjning. Redan nu. Om Europa gjorde det skulle resultatet på sikt också bli färre krig, färre klimatkatastrofer och färre flyktingar. Färre flyktingkatastrofer. Hela världen skulle vinna på en annan europeisk politik än den nyliberala politik som förs idag och som främst går ut på att stoppa pengar i fickorna på folk som inte behöver dessa pengar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements