Fiffel och båg i Skåne Care

I onsdags anmälde bolaget Skåne Care sig självt till Ekobrottsmyndigheten (EBM) på grund av att 1,7 miljoner kronor överförts till ett utländskt bolag. Förundersökning inleddes därför igår, den 17 oktober, med rubricering grov trolöshet mot huvudman.

– Det enda jag kan sägas nu är att det finns anledning till antagande att brott begåtts men att mycket är oklart och behöver utredas, berättar Carl Renberg, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Företrädare för bolaget ska kontaktas av EBM för ett utförligare underlag för deras brottsanmälan. Därefter menar de att det bättre ska gå att bedöma vilket eller vilka brott som kan vara aktuella att utreda och mot vilka personer. Ytterligare kommentarer kan eller vill inte Ekobrottsmyndigheten inte lämna med hänvisning till förundersökningssekretess.

Skåne Care är ett vårdföretag som ägs av Region Skåne där flera underligheter kring vården av utländska patienter och betalningen för dessa rapporterats. Det nu anmälda ärendet gäller dock det omvända betalningen för patienter som vårdats i annat land på uppdrag av Skåne Care. Nåt som bolaget enligt egen uppgift inte sysslar med:

Att Skåne Care skulle köpa vård utomlands, som det handlar om i det här fallet, är inte det normala. Enligt Mikael Rosén har det inte hänt alls under 2013 och troligen inte tidigare heller. Skåne Cares affärsidé är just det motsatta, att sälja vård.

– Vi kan ibland köpa bedömningar utomlands av människor som ska hit, det är allt, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Någon förändring av rutinerna för attestering av fakturor är inte aktuellt i dagsläget. Men regiondirektören Jonas Rastad är beredd att ändra sig på den punkten om det kommer fram nya uppgifter som visar på att det finns brister. Några sådana finns inte i dagsläget.

Betalningstransaktionerna till annat land, dvs Tunisien i detta fall, hanterades av två personer som inte längre är anställda i företaget.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements