Stockholm: Marx 2013

cropped-Marx-konferens-topplogo-till-hemsida

Karl Marx samhällsanalys har sedan finanskrisen 2008 kommit att åberopas av allt fler, till och med av borgerliga ekonomer, för att förstå den kris som drabbat världsekonomin. Vad kan Marx analys och systemkritik erbjuda för att förstå dagens samhälle i övrigt? konferensen marx2013 medverkar ett antal framstående internationella samhällsforskare och såväl svenska som utländska forskare diskuterar betydelsen av Marx teorier för att förstå dagens samhällsutveckling, ekonomi och kultur, med fokus på begrepp som klass, kris, kritik och kapitalism.

Marx2013 sker i gränslandet mellan aktivism och akademi. Radikala politiska ansatser har alltid uppstått ur och växelverkat med radikal filosofi och samhällsvetenskap. Under de senaste trettio åren har radikal samhällsvetenskap ofta bedrivits med andra förtecken (postkolonial, Foucault, queer, genus, cultural studies) än den tidigare tongivande traditionen av forskning grundad på Marx och marxismens teorier. Dessa mer sentida teorier har inte sällan utvecklats genom en kritik av marxismen och lämnat viktiga bidrag. Mot denna bakgrund ställer marx2013 frågan om möjligheten av en mer radikal systemkritik.

Önskar du enbart delta som åhörare på konferensen behöver du inte anmäla dig i förväg, men markera gärna att du kommer på konferensens Facebook-event, så att vi kan uppskatta hur många deltagare det kommer att bli på konferensen.

Tid och plats
Konferensen startar lördagen den 19 oktober kl 09.00 och håller på till kl 16.00 söndagen den 20 oktober, på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Arrangörer är Centrum för Marxistiska samhällsstudier (CMS), Tidskriften Fronesis,
Forskningsprojektet Arbetarrörelsen i Östersjöområdet (Arioso) vid Södertörns högskola, Tidskriften Tiden, Tidskriften Tidsignal, ABF Stockholm

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements