Vänsterpartiet går vilse i kriminalpolitiken

Moderaterna och den borgerliga regeringen har för vana att föra politik tvärs emot forskning och kunnande. Det gäller skolpolitiken såväl som kriminalpolitiken. På det senare området så pläderar moderaterna ständigt för hårdare straff och hårdare tag. Detta trots att alla insatta vet att det inte har någon effekt på brottsligheten.  Oavsett straff, oavsett liberal eller hård kriminalpolitik så har våldsbrottsligheten i Sverige i stort sett varit lika liten. Ett fall av dödligt våld per 100 000 invånare. Lite högre emellanåt, lite lägre vid andra tillfällen. Situationen har varit i stort sett likadan sen 1700-talet.

Att moderaterna tar den ställning de gör beror sannolikt på en kombination av gammaldags filosofi och åskådning parat med faktiskt okunnighet om brottslighet och dess utveckling. Men när vänsterpartiet hemfaller åt samma rop på hårdare straff utan närmare eftertanke så är det allvarligt. Partiet borde titta på den forskning som finns istället för att stämma in i den konservativa, reaktionära och okunniga kören som ropar på hårdare straff. Så som vänsterpartiet tyvärr gör när det gäller skjutvapen:

– Både i Stockholm och Göteborg har gängvåldet ökat på ett helt oacceptabelt sätt. Det är dags att omedelbart skärpa vapenlagarna, säger Lena Olsson, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

Vänsterpartiet vill se en skärpning av straffet för grovt vapenbrott genom att höja straffminimum från sex månader till två år.

– Att skärpa minimum innebär mycket större möjligheter för polisen att komma tillrätta med illegala vapen och ger polisen större befogenhet i den fortsatta utredningen av vapenbrottet, säger Lena Olsson.

Rent faktiskt har Vänsterpartiet fel i sak om gängvåldet. Det har inte ökat överhuvudtaget de allra senaste åren. Gängvåldet har i stort sett varit oförändrat i 10 år. Med vissa våldstoppar, i Göteborg främst åren 2006-2009, men även denna höst även om antalet skjutningar i år bara är marginellt fler än förra året (2012) eller året innan dess. 2011 och 2102 var det cirka 50 skjutningar per år, lika många är det hittills i år. Det skjuts normalt alltid mest på den ljusare halvan av året så man kan anta att det inte blir så hemskt många fler skjutningar under de två månader som är kvar av 2013.

När det gäller det grova våldet i sin helhet är det en faktiskt minskning som pågått i mer än 15 år. Antalet mord har exempelvis fallit brant de senaste åren. Att i det läget tro att hårdare straff skulle ha nån som helt effekt är bra naivt och Vänsterpartiet har helt klart gått vilse i kriminalpolitiken. Det finns fler skjutvapen i omlopp bland kriminella idag. En hårdare straffskala för vapenbrott skulle kanske därmed kunna göra polisen arbete lättare, men det kommer sannolikt inte att påverka gängbrottsligheten ett skit. Men det har inte i sig med vapenlagarna att göra.

Nån utredning behövs inte. Forskare och kriminalpolitiskt kunniga vet vad som hjälper mot ungdomsbrottslighet och vad som stoppar rekrytering till gäng. Sociala åtgärder, riktade permanenta insatser riktade till ungdomar, minskad bostadsbrist och trångboddhet, minskad arbetslöshet, minskad segregation osv. Det rä sådana förslag vänsterpartiet borde ägna sig åt, borde ta fram. Att föreslå hårdare straff är att sälla sig till de reaktionära krafter som i trots mot forskning och kunnande tror att hårdare straff hjälper.

Vänsterpartiets senaste utspel kring kriminalpolitik är dåligt. Ett okunnigt och politiskt felaktigt utspel.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4DN1, 2, 3, 4, SR1, 2, 3, 4, 5, 6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements