Förundersökning kring Billström nedlagd

Idag lade chefsåklagaren vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten ned förundersökningen kring Tobias Billströms aktieaffärer i Northland Resources.

Chefsåklagare Martin Tidén meddelade idag att han lägger ned förundersökningen kring Tobias Billströms aktieaffärer i Northland Resources.

– Det är vår uppgift att granska misstankar kring finansmarknadsbrott. I det här fallet har det inte gått att bevisa att Tobias Billström haft insiderinformation när han tidigare i år köpte aktier i Northland Resources, säger chefsåklagare Martin Tidén på Ekobrottsmyndigheten.

Tidigare i höstas genomförde Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Finansinspektionen en förutredning mot bakgrund av uppgifter som framkommit i Tv4 om Tobias Billströms aktieköp. Efter förutredningen fattade åklagaren beslut om att inleda en förundersökning för att kunna klargöra omständigheterna kring Tobias Billström aktieaffärer.

– Jag väljer att inte kommentera några detaljer kring själva utredningen eftersom uppgifterna är sekretessbelagda. Det är bara själva beslutet om att lägga ned förundersökningen som är offentliga uppgifter, säger Martin Tidén.

Ett aktieköp ses som insiderbrott om man handlat aktier med information som klassas som insiderinformation – alltså sådan information som inte är offentliggjord eller allmänt känd och som är ägnad att väsentligt påverka priset på aktien.

Ekobrottsmyndigheten/Svensson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements