Män kan bara göra en sak i taget

I en vetenskaplig undersökning i Storbritannien har skillnader i mäns och kvinnors simultanförmåga konstaterats. Kvinnor är bättre på att göra flera saker samtidigt. Det är väl någonting vi alla har konstaterat åtskilliga gånger i vårt liv, men ändå kanske inte riktigt trott på. Men nu bekräftas det alltså i en brittisk undersökning. Enligt DN i alla fall. För undersökning är inte tillräckligt omfattande för att man ska kunna dra sådana långtgående slutsatser av den. Den omfattade bara 240 personer. Vilket inte är tillräckligt. Så vi vet ännu inte om det stämmer att kvinnor är bättre på att göra flera saker samtidigt. Fast många av oss tror ju det. Med utgångspunkt från vad vi upplevt.

Undersökningen kunde inte konstatera några skillnader mellan könen när det gällde att lösa ett problem i taget. Däremot när det gäller den spatiala förmågan, förmågan att bedöma avstånd, volym, storlek, förflyttning etc.  Sådant var män bättre på i undersökningen. Det stämmer med många tidigare undersökningar. Män är helt enkelt bättre på att bedöma avstånd, föremåls storlek, bedöma vad som får plats i bilen när den ska packas med mycket grejer osv.

Orsakerna till de eventuella skillnaderna är det väl ingen som egentligen. Det hela kan naturligtvis vara inlärda och intränade olikheter. Men det kan också vara genetiska olikheter. Eller en kombination.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements