Förvirrat och befängt på SVD:s ledarsida

Per Gudmundson är som vanligt mindre kunnig och helt förvirrad på SVD.s ledarsida. Idag är det faktum att några forskare inte vill prata med media enligt Gudmundson ett tecken på att den aktuella forskningen är politiskt styrd. Snacka om fördomsfull slutsats och den egna oförmågan att se media ansvar för ständigt felaktiga rapporter kring forskningsrön.

Journalister klarar nämligen i allmänhet inte att läsa en forskningsrapport, tolka den korrekt och förmedla informationen. Nästan alltid så blir det som journalister skriver helt fel. Det är alltså inte ett dugg förvånande att forskare vägrar tala med media. Det är medias undermåliga rapportering och journalisters bristande allmänbildning som är orsaken till det. Per Gudmundson visar ständigt prov på det senare.

När det gäller den fråga Gudmundson kommenterar, misshandel i nära relationer så kommenterade jag också forskarrapporten och konstaterade att det sannolikt inte finns några egentliga belägg för att män skulle vara mer utsatta för våld i nära relationer. Framförallt så är det så att männen utsätts för lindrigare våld och kvinnorna för grövre.

En annan förvirrad artikel på ledarplats har den högerkristne Roland Poirier Martinsson presterat. Livets Ord är en förföljd församling menar Poirier Martinsson, i själva verket den värsta mediala förföljelsen av en religiös grupp i vår tid menar Poirier Martinsson. Snacka om obalanserad okunskap och okunnighet. I jämförelse med hur islam behandlas i media så är kritiken mot Livets Ord en fis i vinden. Ingenting.

Annars har han förstås rätt, Livets Ord är inte värre än andra bokstavstroende och fundamentalistiska frireligiösa sekter. Vilket naturligtvis är underlag för kritik. Samma kritik som kan riktas mot konservativa, reaktionära och fundamentalistiska grupper inom alla religioner. Jag håller också med Poirier Martinsson om att journalister är okunnig om kristendom och religion. I själva verket är journalister ofta mycket dåligt allmänbildade. Poirier Martinsson ger onekligen själv i sin artikel belägg för detta.

En tredje ledarskribent på SVD som regelbundet visar upp sin okunnighet är Maria Ludvigsson. Idag skriver hon om att hipsters flyttar från Lower East och East Village till Upper East på Manhattan. Hon argumenterar för att fattigdom behövs för att detta ska vara möjligt. Vilket oerhört okunnigt trams. Hon menar att det är ett tecken på social rörlighet. Vilket det naturligtvis inte är. De hon pratar om flyttade ju från sin över- och medelklassföräldrar i Upper East eller nån villaförort till en enkel lägenhet i East Village eller Lower Eastside för att sen flytta hem igen.

Det handlar ju inte om att fattiga tar sig upp i samhället. Det handlar ju snarare om brist på social rörlighet. Det är liksom inga arbetarbarn från fattiga delar av Queens eller Brooklyn det handlar om här. Inte ens några arbetarbarn från Haarlem eller Manhattan Valley. Dessutom visar det på en klassisk trend, gentrifiering av tidigare fattiga områden i centrala lägen som exempelvis Lower East Side och East Village. Maria Ludvigsson symboliserar på ett sätt den okunnige och obildade journalisten. Ihop med Gudmundson och Poirier Magnusson blir det en monumental okunnighet, obildning och förvirring som visas upp på SVD:s ledarsidor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. 131030. Per Gudmundson har erkänt faktafelaktigheter i sitt inlägg. Slarvighet kan läggas till okunnigheten. I Själva verket innebär hans erkännande att hela hans ledare var lika okunnig och förvirrad som jag skrivit. Vilket han nu alltså själv erkänt.

Advertisements
 • JonasBsson

  Från Gunilla Krantz mail:
  ”Som en effekt av detta har jag kontaktats av myndigheter och organisationer som menar att vi nu ödelägger ett långt och mödosamt arbete som dessa organ gjort för att minska mäns våld mot kvinnor och man är orolig för att all uppmärksamhet nu ska falla på männen såsom att medel till kvinnojourer minskar etc.”

  Vari ligger förvirringen att hon efter att ha kontaktats av ”myndigheter och organissationer” valt att inte längre kommentera sin egen forskning?

  • Som sagt, non är inte förvirrad. Jag förstår att hon inte vill prata med media med tanke på ur usla media är på att läsa och tolka forskningsresultat.

   Gudmundson är dock rejält förvirrad som ser detta som ett resultat av politiskt styrd forskning. Att myndigheter kontaktar henne är ju inget som helst bevis på något sådant. Möjligtvis, men inte säkert, ett bevis på att statliga myndigheter försöker styra forskningen. Hans påstående har ingen som helst fog för sig.

   • På vilket vis är det bra att undvika en debatt i frågan? Jag kan inte se att det på något vis är bättre att journalister och andra får spinna vidare på något som får helt fel fokus i en viktig fråga. Att Gudmundson ser det som ett resultat av politisk styrning lär ju inte förändras om man vägrar ta debatten.

    • Jag har aldrig hävdat att det är bra att undvika debatt. Jag förstår varför forskare gör det, men håller håller med dig om att det är en dum hantering av massmedia och journalisters inkompetens.

   • JonasBsson

    En forskare väljer att dra tillbaka sina egna forskningsresultat efter påtryckningar från statligt finansierade ”myndigheter och organisationer”, vad skulle du välja att kalla det?
    Om du skulle läsa rapporterna så skulle du se att det hon skriver i mailet strider mot hennes egna slutsatser och att tidningarna bara använt hennes egna ord.

    ”Equally important is to further investigate women’s use of violence, its
    motives and trigger factors. In depth understanding of women’s and
    men’s use of violence and control tactics may challenge existing gender
    theories that aim to explain why such behaviours occur. New theories may
    have to be formulated and not until then can preventive measures and
    interventions be developed.”

    • Hampus Eckerman

     Inga forskningsresultat har dragits tillbaka. Det enda som hänt är att forskaren uppmanat journalister att faktiskt *läsa* resultaten.

    • Jag kan inte se att forskningen visar nåt annat än vad hon säger. Eller nåt annat än vad jag läst ut ur dem.

     http://blog.zaramis.se/2013/10/08/man-utsatta-for-vald-i-nara-relationer/

     • JonasBsson

      ”hela 64 procent av männen som utsatts för våld, att de också utövar våld
      mot sin partner. Motsvarande siffra bland kvinnor är 40 procent”
      Det här är en matematisk omöjlighet.

      ”En tänkbar tolkning är alltså att männen blir utsatta för våld just därför att de själva använder våld. Kvinnor i våldsamma relationer försvarar sig alltså med våld”
      Det är en tolkning men om det inte sker någon mer forskning om det så kommer vi aldrig få veta.

      ”Det är dessutom så att kvinnor mördas av våldsamma män. Men män mördas inte av kvinnor”
      Varje år dödas i genomsnitt fyra män av en kvinna som de har eller har haft en nära relation med.

      Ja, män drabbas mindre av relationsvåld men faktum kvarstår. Även män drabbas! Det ni gör är att förneka deras existens och rätt till hjälp vilket visar vilka små människor ni egentligen är.

     • Ingen har förnekat att män drabbas. Men kvinnor drabbas hårdare, mer och värre. Du citerar ju vad jag skrivit. Antingen är du inte så smart, eller så är du en provokatör. Eftersom jag tror att de flesta människsor är smarta så utgår jag från att du är det sistnämnda. Därmed blir du avstängd från att kommentera. Ledsen.