Thomas Gür hittar på om vänstern

I sann SVD-anda så hittar skribenten Thomas Gür på en egen verklighet när han ska kritisera vänster. Vänstern är mot familjen hävdar han. Anledningen till detta är att familjer finns på grund av tvång och bibehåller förtryckande strukturer menar Gür att vänstern hävdar. Han har rätt så till vida att det finns en sådan kritik från grupper på vänsterkanten. Men samtidigt så är det knappast något centralt för vänstern och knappast något som huvuddelen av vänstern är anhängare av.

De flesta inom vänstern och de flesta vänsterorganisationer anser så vitt jag vet (och jag vet mycket mer om vänstern än Thomas Gür nånsin kommer att göra) att familjen är något som människor väljer frivilligt. På den punkten ljuger alltså Gür när han hävdar att vänstern skulle anse det vara ett tvång. Förtryckande strukturer upprätthålls i alla institutioner och strukturer i det kapitalistiska samhället. Även i familjen. Det är vänsterns ståndpunkt. Men det har inget med frivillighet eller tvång att göra. Gür har inte begripit ett skit. Som vanligt när det gäller skribenter på SVD:s ledarsida alltså.

Vänsterns ståndpunkt är i allmänhet att organisationer och strukturer ska förändras på ett sådant sätt att de kan fortsätta existera på ett jämlikt och jämställt sätt. På basis av alla individers lika värde och lika rättigheter. Därför vill vänstern att bidrag, skatter och allt annat ska fördelas respektive betalas individuell basis. Det ger helt enkel en bättre grund för jämlikhet och jämställdhet. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Hur ett samhälle i detalj organiseras är inte det viktiga, om människor väljer familjen (hur den än ser ut, man med man, kvinna med kvinna, man med kvinna, kvinna med två män sambor, gifta, storfamilj, kollektiv osv)  som den minsta enheten är det helt okej för huvuddelen av vänstern.

Idag är familjen en frivillig struktur. Det var den inte förr. Men inte helt frivillig ännu, eftersom det finns familjestrukturer och familjeförhållanden som ännu inte är lagligt reglerade. Dessutom jämställs inte sambor med gifta i all lagstiftning. Inte heller är alla bidrag individuella vilket krävs för att frivilligheten i familjen ska bli total. Thomas Gür har fel om frivilligheten och vänstern, han har fel om vad som krävs för att familjen i verkligheten ska vara en helt frivillig from av vald struktur att leva i.

Att exempelvis bidrag betalas ut på invididbasis betyder ju inte, som Gür gör gällande, att familjemedlemmaena tillsamman inte kan bestämma över medlen. Gürs modell är på den punkten mer tvingande, familjemedlemmar måste bestämma gemensamt över det som utbetalas familjen i sig. Det Gür förordar är mer tvång och mindre frivillighet. Men han hävdar motsatsen och ljuger så han tror sig själv. Hittar på en vänster som inte finns så att han har nåt att argumentera mot. Att det bara är ett fantasifoster i Thomas Gürs huvud gör inte hans argumentation bättre, utan sämre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements