Folkstyrd ekonomi

Ekonomi på platsBoktips
Lars Ingelstam
Ekonomi på plats
Linköpings universitet

Folkstyrd ekonomi

Statssocialismen är död, privatkapitalismen oifrågasatt – ”den enda vägen”. Men all ekonomi är påhittade sociala konstruktioner, och kan organiseras på alternativa sätt (när marknadsfundamentalisterna ifrågasätter detta undergräver de demokratin). Nyliberal ödestro på konventionell (marknads)Ekonomi (sätts) på plats i denna nödvändiga bok.

Istället tar den upp Ekonomi på plats – det vill säga lokal ekonomi. Samt annan mer folkstyrd ekonomi som civilt samhälle, självorganisering, kooperativ, socialt arbete-kapital-ekonomi, samverkanssektorn, ideella företag, social värnplikt, frivilligarbete, samfälligheter, samhällsföreningar, byalag. Ökad tillväxt ger inte mer lycka. En annan ekonomi är möjlig.

Hans Norebrink

Läs mer: Rikare Liv, LM, Google, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements